Rybníček v Kostelíku

V Kostelíku máme rybníček nebo požární nádrž, jak kdo chce, u hasičárny. Je to rybníček napájený vlastně jenom deštěm. Po celé východní straně obce do rybníčka historicky vedly různé svody a kanálky, které ho i nyní zásobují vodou. A protože nemá odtok, čas od času se naplní. Po podzimních deštích i po relativně vlhkém létě se na konci října rybníček již naplnil po okraj a začal postupně trávou přetékat na cestu vedoucí k chatám. Z cesty velmi rychle vytvořil jednu blátivou bažinu a loučka, která je u chat také hrozila dost velkým podmáčením.

Naši hasiči v Kostelíku mají vedle rybník a svoje sídlo, a tak se trochu o rybníček i starají. Proto se v pondělí 2.11. sešli a odčerpali vodu z rybníka o 50 cm a ulevili tak všem, kteří po cestě přicházejí nebo přijíždějí k chatám. Cesta, pokud to počasí dovolí, může zase vyschnout a dobře sloužit každému a voda nebude vyplavovat zahrady a domy pod cestou. Moc jim za to děkujeme.

Mimochodem, všimli jste si, že hasiči mají nově nalíčenou hasičárnu a dokonce na státní svátek vyvěsili i státní vlajku. Důstojné připomenutí státního svátku.

Foto Aleš Opatrný

Víte, kde všude byly v Kostelíku v minulosti malé rybníčky napájené dešťovkou? Já vím o rybníčku pod vodojemem, na návsi, v zahradě u paní Macákové – Hájkové, v zahradě u Letů? Kde byly další rybníčky?

Zemřel Albrecht princ von Croÿ

Albrecht Croy se sestrou

Přes Romana Hartla se k nám dostala smutná zpráva. Měli jsme tu čest se v Kostelíku s princem von Croÿ setkat v naší kapli nebo na slavnostech, které jk Kostelíku pořádáme. Odchází kus historie.

Ve věku 82 let zemřel v Německu Albrecht princ von Croÿ. Narodil se v roce 1939 na zámku ve Slabcích jako mladší ze dvou synů prince Alexise Croÿe, posledního držitele zámku a velkostatku Slabce z rodu Croÿ. Croÿové vlastnili Slabce od roku 1866 do roku 1945, kdy princ Alexis navzdory svým zásluhám o záchranu mnoha lidí pronásledovaných nacistickým režimem musel i se svou rodinou Slabce opustit. Nový domov našli Croÿové v Bavorsku, jejich novým sídlem se stal zámek v Aicha vorm Wald. Albrecht Croÿ pracoval jako právník, po roce 1989 zakoupil bývalé hospodářské křídlo zámku Slabce, které proměnil na svou víkendovou rezidenci, kam pravidelně jezdil odpočívat. V roce 2016 převzal za svého otce Čestné občanství městyse Slabce in memoriam. Měl jsem tu čest se s princem Albrechtem několikrát sejít a čerpat z jeho vzpomínek i z rodinného archivu. Starší bratr prince Albrechta, princ Maximilian, zemřel v roce 2015. Roman Hartl

Albrecht Croy s plaketou čestného občanství

Výsledky voleb do Senátu

I ve Slabcích a v Kostelíku skončilo druhé kolo voleb do Senátu. Tady jsou výsledky v naší vesničce i v celých Slabcích.

V druhém kole porazil ve Slabcích i v okrsku Modřejovice – Kostelík pan Trešl pana Drápala a to velmi výrazně.  Volební účast byla nadprůměrná. V okrsku Modřejovice – Kostelík byla volební účast skoro 26 %, to je 28 voličů. Zajímavostí je, že dva hlasy byly neplatné.  Jak jste spokojeni?

 

 

 

Pomoc při záchraně kostela

Na naší členské schůzi jsme se domluvili, že poskytneme finanční příspěvek ve výši 2000 Kč na obnovu a záchranu kostela v Bartošovicích v Orlických horách. Jedná se o kostel svatého Jana Nepomuckého v místní části Vrchní Orlice. Kostel je v zuboženém stavu, celkem 50 % nákladů na obnovu kostela poskytne Česko německý fond budoucnosti a obec prostřednictvím veřejné sbírky hledá další prostředky na záchranu kostela. Rádi pomáháme.

Tady je několik informací z Wikipedie

Historie

Kostel vznikl v letech 1708–1712 z původní hřbitovní kaple. Postaven byl Carlem Antoni Reinem z Rokytnice, Italem, usazeným v Rokytnici v Orlických horách, který se roku 1730 zabil při stavbě kostela v Neratově. V roce 1770 byl rozšířen a byla přistavěna věž.

Architektura

Jednolodní stavba, zakončená půlkruhovým presbytářem z východní strany a věží bez předsíně na straně západní. Obdélníková loď je zastřešena sedlovou střechou. V ose kostela je hlavní věž a menší sanktusová ve tvaru báně s otevřenou lucernou.

Interiér

Zařízení kostela pocházelo z 18. a 19. století, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl interiér postupně vykrádán a zpustošen. Zachovaly se pouze lavice. Oltář byl převezen do kostela sv. Bartoloměje v Bystrém.

Zajímavosti

V kostele natáčel režisér Jiří Menzel exteriérové scény filmu Obsluhoval jsem anglického krále podle stejnojmenného díla Bohumila Hrabala a režisér Jiří Strach zde filmoval některé scény třetí řady televizního seriálu Labyrint.

Foto Lukáš Let