Prořezání lip na návsi

Jak jsme již psali ve Slabeckém zpravodaji 1/2024 (více zde), zajistili jsme po domluvě se s panem starostou Rohlou prořezání Kosteláckých lip na návsi. A jak jsme se domluvili, tak se také stalo. Občanské sdružení přispělo na celou akci částkou ve výši 30 000  Kč, zbytek nákladů pokryl městys Slabce ze svého rozpočtu. Díky našemu hudebnímu festivalu Skotsko v Kostelíku se můžeme takto aktivně zapojit do obnovy a údržby našeho Kostelíku.

V pátek 19.4. přijeli do Kostelíka odborníci s vysokozdvižnou plošinou ze společnosti ARBORCARE, aby odborně prořezali naše lípy na návsi. Práce jim šla rychle od ruky, takže než jsme přijeli, už byli pryč a nestihli jsme je ani při práci vyfotit. Díky nim ale máme zase o něco krásnější náves, ze stromů nebudou padat úlomky suchých větví. Ještě je ale v Kostelíku uvidíme, přijedou s velkou štěpkovačkou a větve, které jsou na kraji návsi, zpracují a v kontejneru naštěpkované odvezou.

 

 

Konec kamionů v Kostelíku

Jak všichni víme, Kostelíkem projíždějí oběma směry kamiony tranzitní dopravy, které si tak zkracují cestu. Každý, kdo se někdy potkal v serpentinách k řece s rozjetým tirákem, každý, kdo se někdy vyhýbal za Modřejovicemi velkému náklaďáku, o tom ví svoje. Konec konců u Štěpánů se třese zeď, když takový kamion brousí zatáčku okolo jejich domu. Dlouho jsme upozorňovali na naprostou nevhodnost takového provozu, na ničení silnice a rozbíjení krajnic, na skutečné nebo hrozící konflikty v zatáčkách a na další a další problémy. Před asi 3 lety jsme z podnětu Michala Černého  sbírali podpisy na petici a pokoušeli se vyvolat jednání s městysem Slabce a přes městys s Policií ČR a odborem dopravy Městského úřad Rakovník, který je k tomu odpovědný orgán.

Dobrá věc se podařila. Díky aktivitě Milana Leta, díky velké pomoci pana starosty Rohly a dřívějšího starosty Štillera se konečně poslední dva roky celý problém postupně hnul kupředu. Napřed bylo nutné svolat místní šetření. Odborníci vyhodnotili šířkové a další dopravní poměry na silnici mezi Slabcemi, Modřejovicemi, Kostelíkem a pilou Kostelík jako zcela nevyhovující pro kamionovou dopravu.  Potom musela na základě místního šetření odborná firma vypracovat doporučení, to se muselo projednat s dalšími sousedními dopravními orgány v okolích dopravních úřadech (Rokycany, Radnice), zajistit stanovisko Policie ČR a nyní jsme ve finále.  Městys Slabce (díky pane starosto) podal 30.6. 2023 na dopravní úřad žádost podpořenou všemi souhlasnými stanovisky, znovu se k žádosti vyjádřila Policie ČR a dopravní úřad vydal 22.2. 2024 Opatření obecné povahy s názvem: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Toto rozhodnutí stanovuje, že na křižovatce od Rakovníka u odbočky na Lubnou, dále na křižovatce na Křivoklát mezi Pavlíkovem a Panoším Újezdem, před Slabcemi u odbočky na Týřovice, ve Slabcích, v Modřejovicích a z druhé strany u odbočky na Chříč bude umístěna značka zákaz vjezdu motorových vozidel o délce větší než 10 m kromě dopravní obsluhy.

Značení by mělo být umístěno nejpozději do konce května, ale snad to stihnou ještě v dubnu. Policie slíbila, že se ihned po umístění značení vrhne na kontroly a snad se těch protivných kamionů v Kostelíku zbavíme.

Moc děkujeme panu starostovi Rohlovi a všem ostatním, kteří se o tohle velké dílo zasloužili.

V příloze najdete rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník o uzavření silnice ze Slabec až k řece pro nákladní vozy delší než 10 m

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík – DIO

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík