Cepák

Víte, co je cepák? Já to donedávna nevěděl a představoval jsem si muže s cepem. 😊 Odpověď najdete dále v textu, ale začneme zeširoka. Pamatujete se, jak jsme na podzim klučili část cesty od Vyhlídky na Plazích okolo pole? A jaká to byla dřina! Tehdy Robert M. pronesl to slovo cepák poprvé a v sobotu 28.7. se stalo skutkem. Robert zajistil a do Kostelíka přijel cepák. Je to stroj, který se připojuje za traktor a soustavou kladiv mlátí do vegetace, do křoví a větvoví a zlikviduje, ubije všechno, kam dosáhne. Nejprve ukázal svoji sílu na stráni na Vrškách pod ohništěm, která již zarůstala trnkami a vyčistil ji. A pak udělal hlavní práci. Projel a vyčistil pás podél pole od kompostárny až k cestě na vyhlídku Na Plazích. Takže už nyní můžeme projít okolo pole na vyhlídku a vrátit se okolo parkoviště nebo opačně. Pro pěší se znovu otevře pěšina k ústí Modřejovického potoka a vůbec krajina bude více průchodná.

Na cestě ještě musíme zapracovat a upravit ji do dobrého, průchodného stavu, ale první krok byl učiněn. A jak je známo, první krok je ten nejdůležitější. Děkujeme panu řidiči a vládci nad tímto obdivuhodným strojem panu Vladimíru Kočímu za velkou pomoc.

Fotky stroje při práci od Petra Klauba jsou přiloženy