Plány na rok 2016

Jaro se blíží. Za okny mi šveholí ptáčci a je na čase také připravit plány našeho OS Kostelík na letošní rok. Výboři OS Kostelík (Petr, Slávek a Milan) připravili stručnou zprávu a tom, co se u nás dělo a co se připravuje na letošní rok.

Již v prosinci jsme poslali do Nadace Partnerství závěrečnou zprávu a vyúčtování grantu z výsadby švestkové aleje, nadace zkonstatovala, že jsme finanční prostředky vynaložili účelně a v souladu s cílem projektu (tzn. že vše bylo v pořádku) a tím náš grant  uzavřela. Bohužel jsme neuspěli u Nadace Partnerství s druhým pokusem a nezískali jsme grant na úpravu pramenů. Věříme, že se nám podaří prameny vyčistit a upravit jejich okolí i svépomocí.

Další téma naší práce se bude letos týkat zvelebování okolí vyhlídky Na Plazích. Letos na jaře bude na vyhlídku Na Plazích umístěna panoramatická mapa s popisem míst, která jsou z vyhlídky vidět. Podobnou mapu již máme i na Vrškách. Také doplníme několik stupňů mezi posezením u stolu a rampou vyhlídky jednoduchým jednostranným zábradlím, aby cesta k vyhlídce byla přístupná úplně pro každého.  Obrátili jsme se na osvědčené spolupracovníky, takže  jsme požádali o pomoc p. Koláře, který vyhlídku stavěl. Mistři tesaři vyrobí zábradlí ve stejném duchu jako  je celá vyhlídka a připraví také dřevěný držák na panoramatickou mapu. Naše OS Kostelík vyrobí mapu s popisem. Příjemné je, že Lesy ČR – lesní závod Plasy nám přispějí a uhradí veškeré náklady na tuto akci.

Program akcí OS Kostelík je již vlastně stabilní a nemění se z roku na rok.

Sezónu tradičně zahájíme pálením čarodějnic, před čarodějnicemi bude možná malá brigáda na dříví. Není nutné připomínat, že čarodějnice jsou 30.4. 2016

Největší letní akcí je festival Skotsko v Kostelíku, který letos proběhne v sobotu 9.7. 2016

Velmi rádi bychom na letní víkendy pozvali do Kostelíka některé známe osobnosti. Určitě počítáme s p. plk. Stehlíkem, který přijede vyprávět o II. světové válce. Velmi se těšíme na vyprávění pana Slacha o potápění mezi žraloky nebo vraky lodí a doufáme, že letos najdeme společný termín i s prof. M. Bártou, egyptologem, který má za sebou úžasné vykopávky a nálezy. Mezi tradiční akce patří také splouvání Berounky, ale musíme se ještě domluvit, kterou trasu pojedeme. Kromě známé trasy od mostu do Roztok se také nabízí horní neméně krásný úsek od zříceni hradu Krašov k mostu.

V létě bude také otevřena již tradiční sobotní čajovna – kavárna – knihovna v kapli.

Věříme, že se v Kostelíku toho ještě bude dít i spoustu dalšího.