Členské příspěvky 2015

Jedna zpráva, která  epravidelně objeví v tuto dobou na webu a bohužel u mnohých pak zapadne. Prosím zkuste tentokrát reagovat rychleji, aby vás Petr Klaub nemusel urgovat a obcházet v Kostelíku.

 

Připomínáme všem členům OS Kostelík, že rok s rokem se sešel a je nutné opět zaplatit roční členský příspěvek OS Kostelík. Ze stanov vyplývá, že

  • výdělečně činní mají zaplatit 100 Kč na rok,
  • a studenti, důchodci a další nevýdělečně činní mají zaplatit 50 Kč na rok.

Zaplatit můžete buď přímo na účet našeho OS Kostelík č.ú.: 223676606/0300 a nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce jméno, za koho platíte členské příspěvky.

Nebo také můžete zaplatit přímo do rukou Petra Klauba anebo Milana Leta v Kostelíku nebo kdekoliv jinde.

Tak nezapomeňte – DO KONCE BŘEZNA

Děkujeme vám.