Oprava kaple sv. Máří Magdaleny

Byli jste se letos podívat v naší kapli sv. Máří Magdaleny? Určitě byli a všimli jste si té plachty, která nad oltářem zakrývá strop, tedy to co ze stropu po opakovaném zatékání zbylo. Tak konečně se můžeme radovat. Budeme opravovat strop a celou kapli. Na jaře jsme podali žádost na Ministerstvo kultury a v létě jsme očekávali rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bohužel se všechno z neznámých důvodů zpozdilo a já jsem již nevěřil, že můžeme uspět. Opak je pravdou. Ministerstvo kultury nám přidělilo dotaci ve výši 110 ooo Kč přesně podle rozpočtu v naší žádosti na obnovu stropu presbytáře, opravu vnitřních omítek a výmalbu celé kaple.  Má to ale jeden háček. Protože se jedná o dotaci ze státního rozpočtu, všechny práce musí být vyúčtovány do konce roku 2014.  Naštěstí jsme již dlouhodobě domluveni se stavební firmou pana Hellera ze Slabec, takže můžeme hned začít práce. Přesný termín zahájení budeme domlouvat tento volební víkend a předpokládáme dobu rekonstrukce na 3-4 týdny.  Držte palce, ať to všechno stihneme, ať dlouho nemrzne a ať se dílo podaří.