Rekonstrukce kaple začala

Dlouho slibovaná rekonstrukce kaple začala. Napřed jsme měli jenom bláznivý plán, že bychom mohli snad opravit rozbité a zničené trámy, které podpírají věžičku a trámy okolo připojení štítu ke střeše. Po poslední opravě na konci 80. let se tato část stavby mírně řečeno „moc nepovedla“, takže do kaple zatékalo, je zničený strop nad oltářem a trámoví okolo věžičky je značně poškozené.

Napřed jsme začali shánět peníze na opravu. Je jasné, že církev jako majitel kaple nám žádné peníze neposkytne, obec také nepodporuje opravy cizího majetku, a tak jsme se rozhlíželi, kde je možné získat první prostředky na opravu. Napřed jsme uspěli u Nadace OF a s velkou hrdostí jsme v rezidenci velvyslance USA převzali potvrzení o přidělené dotaci ve výši 70 000 Kč. Podařilo se nám také zaujmout a oslovit Purkyňovu nadaci a z jejích prostředků jsme získali na opravu kaple dalších 50 000 Kč. Abychom mohli střechu a věžičku opravdu zabezpečit, požádali jsme také Ministerstvo kultury ČR o dotaci na opravu nemovitých kulturních památek a i z MK ČR jsme dostali dotaci ve výši 100 000 Kč.

Protože se jedná o rekonstrukci a na takovou stavbu se vztahuje stavební zákon, museli jsme také požádat o stavební povolení. Protože naše kaple v Kostelíku patří mezi památky, museli jsme velmi pečlivě ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče v Rakovníku projednat jednotlivé stavební zásahy. Vždy jsme byli vedeni pouze tím, abychom udrželi nebo ještě lépe zvýraznili historickou a památkovou hodnotu kaple sv. Máří Magdaleny a nedělali na kapli nějaké nepůvodní stavební úpravy, které neodpovídají charakteru kaple a době její původní výstavby. Podařilo se získat jak souhlasy všech orgánů státní správy včetně podrobného souhlasného vyjádření památkářů a na jaře jsme měli v kapse již stavební povolení.

Peníze z jednotlivých dotačních programů jsme dostali na účet v srpnu, a tak po domluvě se truhláři a klempíři jsme mohli 11.9. zahájit opravu věžičky a dalších dílů kaple. Rekonstrukce proběhne podle projednaného a schváleného rozpočtu stavby, který je plně pokrytý ze získaných dotačních programů.

Po stavební přípravě, odkrytí části krytiny okolo věžičky a ostatních přípravných pracích jsme dnes, tedy 19.9. 2012, sňali celou konstrukci s věžičkou. V dalších dnech bude velmi rychle sestavena celá nová trámová konstrukce a v pondělí, pokud vše půjde dobře, stavební firma věžičku nasadí zpět svoje místo na hřebenu střechy kaple. Po opětovném oplechování a doplnění krytiny přejdeme s rekonstrukcí na přední štít kaple, kde bude nutné znova a lépe napojit krytinu střechy, tedy tašky s fasádou štítu. Fasáda na štítě byla při předcházejících pracích napojena na krytinu tak špatně, že po štítové fasádě zatékalo do krovu a celá první trámová vazba je bohužel zase již částečně shnilá a proto dále nepoužitelná.

Celá rekonstrukce kaple by měla skončit v polovině října a již se těšíme, že kaple a její krov budou zajištěny proti dešti a vodě. Když se ale projdete okolo kaple, ihned uvidíte, že nás na kapli čeká ještě mnoho práce. Je nutné opravit promočený strop nad oltářem, fasáda u země je odstřikující vodou značně poničená a čeká nás ještě i mnoho dalších úkolů. Pokračovat v rekonstrukci budeme tak, jak se nám bude dařit na jednotlivé akce získávat další dotační prostředky, které můžeme pouze doplnit korunami z benefičních koncertů, které se na návsi v Kostelíku pořádají.

Dnes okolo kaple fotila jak Stáňa Perlínová, tak i Petr Klaub a jakmile budeme mít fotky, tak je tady na naše stránky také zavěsíme.