Revizní zpráva

Protože chceme, aby naše příjmy i výdaje byly naprosto transparentní a jasné, stejně jako loni jsme i letos požádali pana Balíka – revizora OS Kostelík o kontrolu našeho hospodaření a o vypracování revizní zprávy. Kromě běžné kontroly našeho účetnictví a plnění všech daňových povinností vůči finančnímu úřadu naše příjmy a výdaje kontroluje revizor OS.

Revizor OS Kostelík pan Karel Balík připravil revizní zprávu o hospodaření OS Kostelík v loňském roce. Revizní zpráva je ke stáhnutí zde revizni-zprava 2009.pdf

Z revizní zprávy vyplývá, že OS Kostelík v roce 2009 hospodařilo s přebytkem a jsme i nadále schopni plnit naše cíle a úkoly. V roce 2010 se v našem účetnictví a později i v revizní zprávě objeví nejen příjmy z naší vlastní činnosti, ale také příjmy a výdaje, které vyplývají z dotace na výstavbu cesty nad řekou.

Děkujeme panu revizorovi za vypracování zprávy.

Přílohy