Výsledky voleb do evropského parlamentu

Ve volebním okrsku Modřejovice – Kostelík bylo k volbám zapsáno celkem 116 voličů a volilo celkem 41 občanů, to je 35,41 %. Tedy více než byl celorepublikový průměr.

V našem okrsku nejvíce oslovili komunisté, kteří získali 14 hlasů a to je 34.14 %. Na druhém místě se umístilo hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 10 hlasů, tedy 24.39 % a na třetím místě se umístili sociální demokraté, kteří dostali o jeden hlas méně, tedy 9 hlasů, což jim vyneslo 21.95 %. Na dalších místech se umístila ODS se ziskem 4 hlasů (9.75 %). Dále v Modřejovicích a Kostelíku dále získala 2 hlasy NEZÁVISLÍ a po jednom hlasu STAROSTOVÉ a hnutí Věci veřejné . Ostatní strany v Modřejovicích a Kostelíku neuspěly.  

V celém volebním obvodu Slabce volilo celkem 151 voličů z 575 zapsaných voličů to je 26,26 %. Na rozdíl od Kostelíka a Modřejovic v celém obvodě nejvíce hlasů získali sociální demokraté (44 hlasů) následováni komunisty (40 hlasů) na třetím místě se umístila ODS se ziskem 24 hlasů a těsně následuje hnutí Suverenita Jany Bobošíkové se ziskem 18 hlasů. Ještě 5 hlasů získali Starostové a ostatní strany a hnutí získali po jednom nebo dvou hlasech nebo třech hlasech.   

Podrobné výsledky jsou k dispozici na serveru Českého statistického úřadu www.volby.cz