Výroční zpráva OS Kostelík

nahled-raz-osk-1Výroční zpráva OS Kostelík za období

srpen 2008 – červenec 2009

 

Po založení OS Kostelík na první členské schůzi byly zaslány na registrační orgány všechny dokumenty a Ministerstvo vnitra dne 13.8. 2008 provedlo registraci našeho občanského sdružení.

V průběhu měsíce srpna 2008 proběhla brigáda zaměřená na vyklizení černých skládek ve stráních k Modřejovickému potoku. Brigády se zúčastnilo celkem 18 členů sdružení a odvezeno bylo na skládku celkem 1,25 t směsného odpadu a do sběrny bylo odvezeno celkem 3 t železa. 

Ze získaných prostředků za sběr železa byly financovány další akce OS Kostelík. V září uzavřelo OS Kostelík dohodu o provedení práce s místním občanem V. Krausem ml. o opravě autobusové zastávky v Kostelíku. Oprava byla postupně zajištěna v říjnu 2008 v celkové ceně 4700 Kč. Opraveny byla fasáda, sokl zastávky a natřeny všechny dřevěné prvky a znova byly zaskleny okna. Do zastávky byla instalována nová informační deska na jízdní řády.

V říjnu 2008 členové OS Kostelík vysadili dvě lípy za kapli na místa původních stromu a před kapli a zajistili a vysadili dva ozdobné nízkorostoucí kultivary hlohů do míst, kde podle historických fotografií byly dříve stromy.

V říjnu se také OS Kostelík stalo členem Místní akční skupiny Leader Rakovnicko a podílelo se na přípravě strategických dokumentů v rámci programu Leader. 

Jednou ze hlavních akcí na konci roku byl vánoční koncert skupiny Hradní duo v kapli sv. Máří Magdaleny. Koncert byl se konal v pátek 20.12. 2008. I přes počáteční obavu o návštěvnosti, koncert navštívilo více než 100 návštěvníků z Kostelíka i z nedalekého okolí. Díky sponzorským příspěvkům bylo možné na koncertě podávat různé druhy vánočního pečiva, na koncertě se podával punč a všichni členové OS Kostelík dostali zdarma nástěnný kalendář  na rok 2009 z fotografiemi z Kostelíka. Na koncertě byla také odhalena socha sv. Máří Magdaleny, kterou pro kapli vytvořila Zuzana Hutňanová.

V průběhu roku 2008 bylo zahájeno jednání mezi Římskokatolickou církví, farnost Petrovice, Městysem Slabce a OS Kostelík o bezplatném převodu kaple v Kostelíku na městys Slabce. Současně výbor OS jednal s jednotlivými majiteli zemědělských pozemků v trase připravované cesty z Kostelíka směrem k Berounce a jednal s uživatelem pozemků – Agro Řisuty a.s. o možnosti vybudování cesty.

V roce 2008 výbor OS zahájil sběr a zpracování historický materiálů o minulosti Kostelíka s cílem připravit historický Almanach Kostelík

 

V roce 2009 jsme se v dubnu jako spolupořadatelé podíleli na uspořádání Maškarního dětského bálu v Kulturním doně ve Slabcích. Dětský bál navštívilo více než 150 návštěvníků.

V Kostelíku jsme dne 30. 4. 2009 uspořádali slavnostní pálení čarodějnic, u ohně se i přes nepříznivé počasí sešlo asi 27 členů OS Kostelík a místních obyvatel z Kostelíka.

V průběhu června OS Kostelík navázalo spolupráci s Sborem dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík a na členské schůzi SDH jsme se společně domluvili i na dalších společných akcích.

Na společném Posezení pod kaštany v Modřejovicích, které pořádá SDH Modřejovice-Kostelík, zajistilo OS Kostelík část občerstvení a při osobním jednání jsme upřesnili některé budoucí akce a plány.,

Hlavními akcemi v průběhu července a srpna v Kostelíku byl koncert skupiny 1st Czech Pipes and Drums – skupiny skotských dudáků a bubeníků, který se konal v pátek 24.7. 2009 na návsi v Kostelíku. Koncert navštívilo celkem 220 diváků a koncert měl velmi dobrý ohlas nejen u návštěvníků, ale i u hudebníků a v mediích. V dalších letech chceme navázat na tento koncert a rozšířit program. S pořadatelskou pomocí a zapůjčením stanu nám velmi pomohlo SDH Modřejovice-Kostelík.

V sobotu dne 1.8. 2009 připravilo OS Kostelík Kurs pletení košíků z pedigu, drátkování a kurs práce z hrnčířskou hlínou. Na odpolední akci se sešlo asi 70 zájemců, kteří si mohli vyzkoušet jednotlivé techniky a zakoupit drobné výrobky z pedigu a keramiku.  SDH Modřejovice-Kostelík zapůjčilo na akci velký stan.

Od založení OS Kostelík existuje webová stránka www.kostelik.cz, kde jsou pravidelně uveřejňovány aktuality a další zprávy z Kostelíka i ze jeho nejbližšího okolí. Po jednom roce existence stránek je na nic více než 80 samostatných příspěvků v mnoha kategoriích.

V srpnu 2009 má OS Kostelík celkem 52 aktivních členů, kteří se účastní jednotlivých akcí. 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na členské schůzi OS Kostelík dne 1.8. 2009.

 

 

Petr Klaub

předseda OS

Tagy: