Příprava a úklid kaple na Vánoce 2015

Druhý víkend v prosinci se v Kostelíku připravovala kaple a zdobil vánoční stromek na návsi. Na pomoc přišli Okáčovi, Kratochvílovi, Milan Let a Petr Klaub a společně vyzdobili kapli na  vánoce Petr s Milanem a dalšími kolegy především umístil vánoční strom a rozsvítili ho.  Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli připravit dobrou atmosféru na Vánoční koncert.

Těšíme se, že se sejdeme v pátek v 19:00 na Vánočním koncertu.

 

tady je několik fotek

 

 


Kaple je uklizená

Když jsme dostali dotaci na rekonstrukci stropu kaple, dost jsme se báli, jestli se všechno stihne do Vánoc. A nebáli jsme se jenom o možnost vyčerpání dotace do konce roku, ale hlavně jsme se báli, aby firma pana Hellera stihla všechny práce do Vánočního koncertu. Všechno se podařilo a dneska jsme celou kapli po dokončení rekonstrukce a vymalování uklidili a znovu nastěhovali všechen nábytek. I když se nás nesešlo mnoho, bylo to akorát, abychom všechno stihli. Zdena Klaubová a Wanda Hrdinová s hadry v rukou utírali všechny kousky vybavení kaple, Petr Klaub, Sláva Maťátko, Jakub (od Tupých) a Míra Tupý a Radim Perlín stěhovali, vytírali, uklízeli a luxovali všechno ostatní. Odpoledne Miloš Okáč přivezl ze stodoly od Martina Štěpána uložený nábytek a vše je na svém místě, všechno je potřené od prachu, všechno je opravené a kaple je připravena. Moc děkujeme Martinovi a možnost uložení věcí z kaple v jeho stodole.

V týdnu ještě Věra a Jarek Kratochvílovi připraví vánoční výzdobu a na pátek bude všechno hotovo. A to ještě Petr zajistil skvělé překvapení a pokud to stihne Ivana Černá nainstalovat, bude kaple vlastně v plné parádě.

Současně s naším uklízením kostela porazili profesionální zahradníci jednu ze starých lip, která měla podle dendrologického průzkumu velmi uhnilé kořeny a možná hrozil její pád. Již odpoledne si dřevo z této lípy nařezali Krausovi a Opatrných a je určeno k rozebrání pro všechny místní.

Tady jsou fotografie z naší práce v kapli.

 

 

Dokončení kaple a rozsvícení vánočního stromu

Od Petra Klauba jsem dostal samé dobré zprávy.

REKONSTRUKCE KAPLE

Rekonstrukce zatím probíhá podle plánu. V pátek 28.11. proběhl kontrolní den odboru památkové péče (Ing.arch. Volfová, Ing. Kapsa, Bc. Knorová, p.Heller – stavitel a Petr Klaub) a v rámci kontrolního dne nikdo neměl žádné námitky k postupu prací. I z hlediska splnění všech napnutých termínů se všechno daří. Rekonstrukce kaple bude ukončena do pátku 12.12. tedy poslední ohrožení Vánočního koncertu v Kostelíku je zažehnáno.

BRIGÁDA

Aby se ale mohl  Vánoční koncert konat, bude nutné do kaple zase znova nastěhovat všechen mobiliář a pomoci při úklidu a zdobení kaple. Prosíme všechny, kdo mají ruce a nohy a budou v Kostelíku o víkendu 13-14.12. 2014,  aby nám přišli pomoci.

 

DOPLNĚNÍ OLTÁŘE

Petrovi Klaubovi se podařilo v archivu sehnat vyjmuté originály oltářních obrazů, které byly schovány před potenciálními zloději někdy na počátku 90. let. Petr tyto originály nafotil a zajistil jejich vytištění v měřítku 1:1 na plátno, které pak vložíme do rámů oltářních obrazů. Když se vše podaří, bude již na Vánoční koncert oltář doplněný o obrazy sv. Václava a sv. Mikuláše.

Již brzo bude na webu plakát na Vánoční koncert 19.12. 2014 od 19:00.

VÁNOČNÍ STROM

V neděli Petr Klaub s Milošem Okáčem a Milanem Letem připravili, umístili a ozdobili Vánoční strom na návsi.

Spousta velmi dobré práce.