Pozvánka na Hasičský bál

rodina0001Hasičský sbor Modřejovice – Kostelík srdečně zve všechny zájemce na tradiční hasičský bál, který se bude konat již tuto sobotu 20.2. 2010 od 20:00 v Kulturním domě ve Slabcích.  Spolupráce s Modřejovickými hasiči se velmi dobře rozjíždí, Milan Let jako zástupce OS Kostelík se na pozvání zúčastnil výroční schůze dobrovolných hasičů v Modřejovicích a vzájemně jsme si potvrdili společnou vůli a zájem o spolupráci.

Hasiči z Modřejovic stejně jako loni přislíbili pomoc při organizaci koncertu skotských dudáků, my zase rádi propagujeme jejich akce.

Pozvánka na tuto tradiční akci je přiložena.

Pozvánka na minitrh

V neděli 27.9. 2009 den před sv. Václavem pořádají paní Uhrová a Zuzková z Modřejovic v kulturním domě ve Slabcích od 13:00 do 17:00 minitrh ručních prací. Na trhu můžete nabídnout své výrobky z batiky, paličkované věci, ukázat drhání. Dále na trhu budou také nabízeny domácí svíčky,  košíky a další výrobky z pediku nebo další rukodělné výrobky. Můžete svoje zboží nabídnout na trhu nebo můžete přijít nakoupit krásné věci do vašeho domu nebo chalupy.

K dobré náladě bude hrát také od 14:00 muzika.

Kontakt na pořadatele: paní Uhrová 728 308 950

Mimořádná členská schůze

Občanské sdružení Kostelík svolává na sobotu 19.9. 2009 od 15:00 mimořádnou členskou schůzi OS Kostelík. Sejdeme se v hasičárně v Kostelíku. Rádi bychom se se všemi členy OS Kostelík poradili, jak dále nakládat s kaplí sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.

Těšíme se na všechny členy a příznivce Kostelíka.

Za výbor OS Kostelík

Radim Perlín

Pozvánka na členskou schůzi OS Kostelík

nahled-raz-osk-1Členská schůze se bude konat v sobotu 1.8. 2009 od 19.00 po skončení kursu pletení pedigem v hasičské zbrojnici u rybníčka.

Program:

  1. zpráva o činnosti
  2. zpráva o hospodaření
  3. volba výboru OS
  4. návrh plánu činnosti na další období
  5. různé, diskuze

Na členskou schůzi jsou srdečně zváni všichni členové OS Kostelík a další zájemci o práci nebo aktivity OS Kostelík. Schůze je přístupná každému.