Členské příspěvky OS Kostelík

Vážení členové OS Kostelík,

děkujeme za vaši spolupráci a pomoc při zajišťování různých akcí v Kostelíku. Rok s rokem se sešel a my si dovolujeme vás požádat o zaplacení členského příspěvku OS Kostelík. Členskou schůzí jsou stanoveny členské příspěvky takto:

Ekonomicky aktivní osoby:                               minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :         minimálně 50   Kč ročně

Členské příspěvky můžete zaplatit buď převodem na číslo našeho účtu  223676606/0300 a ve zprávě pro příjemce uveďte jména, za koho platíte členské příspěvky, nebo osobně buď Petrovi Klaubovi nebo Milanovi Letovi v Kostelíku, Rakovníku nebo kdekoliv jinde.

Nezapomeňte, prosím, zaplatit členské příspěvky, je to pro nás jeden z důležitých zdrojů příjmu, ze kterého financujeme naše aktivity.

Děkujeme.

Členské příspěvky

Vážení členové OS Kostelík.

Na začátku každého roku si vás dovolujeme požádat o zaplacení členského příspěvku ve výši 100 Kč na osobu na rok 2010. Členský příspěvek prosím zaplaťte na účet OS Kostelík 223676606/0300
variabilní symbol je číslo vašeho domu/chalupy/chaty v Kostelíku. Nezapomeňte uvést u chat a chalup i 0 před číslem, pokud je váš dům takto označen.
Členský příspěvek můžete také zaplatit přímo pokladníkovi OS Milanovi Letovi.

Věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2010.

Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín