Střecha na kapli se již rýsuje

 Ve čtvrtek proběhl kontrolní den ze strany odboru památkové péče na akci výměna latí a střešní krytiny na kapli. Podle závěrů kontroly práce probíhají v souladu se závazným stanoviskem památkářů a vše je v pořádku. Práce jsou přibližně v polovině ( je téměř hotová strana směrem do návsi_viz foto). Pokud práci nezhatí počasí bude střecha hotová na konci příštího týdne nebo začátkem  dalšího.
 
Petr Klaub také zasílá fotku dvou ks tašek. Ta vlevo byla podle pokrývačů vyrobena v
cca 70.let 20.století, ta napravo je ještě původní tzn. také ze 70.let , ale 19. století. Rozdíl v kvalitě pozná každý sám.
Petr Klaub

Členská schůze, oprava kaple a švestky

Členská schůze

Stejně jako každý rok plánujeme členskou schůzi našeho OS Kostelík. Letos se na členské schůzi sejdeme v sobotu 22. září v kapli sv. Máří Magdaleny od 14:30 a od 15:30. Až probereme všechny důležité body a zvolíme nový výbor OS Kostelík, bude následovat malá oslava 10 let aktivit a práce OSK. Oslava bude hned vedle kaple na návsi a pro členy a příznivce OS Kostelík bude připravena nikoliv jen drobné občerstvení a pití. Máme se na co těšit.

Rekonstrukce střechy kaple

Již od počátku naší práce postupně rekonstruujeme kapli v Kostelíku. Postupně jsme vyměnili věžičku, kapli oblékli do nového kabátu, zajistili nové oplechování a nyní připravujeme výměnu krytiny na střeše. Nyní dojde ke kompletní výměně střešní krytiny, latí a k novému oplechování sanktusové věžičky. Rekonstrukce bude zahájena v pondělí 10.9. 2018 a měla by trvat cca 2 týdny.  Na tuto etapu se podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 107 000 Kč. Z celé opravy střechy pořídíme fotodokumentaci, takže uvidíte, co všechno se na střeše kaple děje.

Švestky

Děkujeme hasičům ze Zvíkovce a zvláště Honzovi Korfovi ml. Za velmi velkou pomoc při udržení švestek při životě. Tento týden nám Zvíkovečtí hasiči již podruhé zalili všechny švestky podél silnice k řece a tak doufáme, že tato vedra a sucho snad přežijí. My jsme zase zalili nové stromky na návsi a tak snad přežijí.

Cesta okolo pole

Už 30. června jsme na webu psali o cepáku, který klučil nejen křoví na Vrškách, ale hlavně cestu okolo pole směrem na Vyhlídku na Plazích. Cesta je již vyklučena a nyní pomocí malého bagru upravujeme povrch tak, aby zmizely kořeny a aby cesta byla schůdná pro pěší. Minulý týden přijel bagřík dvakrát a pustil se první úpravy budoucí cesty. Děkujeme Petrovi Vostatkovi ze Skupé za velkou pomoc. Na podzim budeme na úpravě cesty dále pokračovat a těšíme se, až bude cesta hotová.

Eskymáci o Grónsku

Na povídání do Kostelíka jsme tentokrát pozvali Alenu a Jaroslava Klempířovy, kteří se již 20 let věnují Grónsku, cestování do této tajuplné ledové země a poznávání místní kultury.

V sobotu 18.8. 2018 se v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku sešlo asi 20 obyvatel a chalupářů z Kostelíka, aby se v dalším tropickém dni ochladili alespoň povídáním o ledovcích, o polární noci, zamrzlém moři a o dalších teď právě dosti nepředstavitelných potěšeních.  Klempířovi začali vyprávět o historii Grónska, jak do Grónska přišli asi ze severního Mongolska první Inuité – Eskymáci, na jakých pověstech a bájích je založena grónská mytologie a jak se nyní žije v Grónsku.

V Grónsku žije 57 000 obyvatel, z části původních Gróňanů, tedy Inuitů nebo Eskymáků, část z nich jsou Dánové a pak žije v Grónsku celá řada dalších národů a národností, včetně dvou Čechů. V největším městě Nuuk, v dánském přepisu Godthåb žije asi 14000 obyvatel. Naši polárníci mají svůj dům v severněji položeném městečku Ilulussat již za polárním kruhem přímo proti ostrovu Disko.

Velkou pozornost jsme věnovali také stopám Českých resp. Moravských bratří, kteří se zasloužili  18.století o christianizaci Inuitů a dokonce Samuel Kleinschmidt v polovině 19. století připravil první gramatiku Inuitského jazyka, která se používá dodnes.

Po vyprávění o  životě v Grónsku nám manželé Klempířovi pustili i svůj vlastní film, který na svých nesčetných cestách v Grónsku natočili a mohli jsme poprvé vidět jak vypadá „telení“ ledovců, jak se ledová kra otáčí kolem své osy a jak je to plout mezi ledovou tříští a malými krami na lodi podél pobřeží.  Po filmu jsme se ještě ptali obou řečníků na další a další podrobnosti ze života Gróňanů a života Čechů v Grónsku a dopadů polární noci a polárního dne na člověka. Manželé Klempířovi také darovali do knihovny svoji knížku příběhů z Grónska, kterou připravili a vydali v nakladatelství Olympia.

Jaká zima je v Grónsku

Stalo se již tradicí, že do Kostelíka zveme významné osobnosti, které mají a mohou co říct k aktuálním problémům. Po prof. Janském, který mluvil před 14 dny o vodě, v sobotu 18.8. přijedou do kaple v Kostelíku Alena a Jaroslav Klempířovi a budou mluvit o svých nevšedních cestovatelských zážitcích z Grónska. V současných vedrech je to aktuální.  Dozvíme se o českých a moravských stopách v Grónsku, které započaly v 17. století, o dopadech globálního oteplování i na ledovce a uvidíme i život a kultury obyvatel Grónska – Inuitů.  V průběhu celého povídání uvidíme i krátký film a spoustu úchvatných obrázků.

Manželé Klempířovi vydali velkou knihu příběhů o Grónsku a jejich lidech, takže zcela určitě dojde i na další témata.

Povídání se bude konat v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku v sobotu 18.8. 2018 od 16:00.    Vstup volný.

Zde je pozvánky ke stažení a šíření prednaska Grónsko tisk

Přílohy