Konec kamionů v Kostelíku

Jak všichni víme, Kostelíkem projíždějí oběma směry kamiony tranzitní dopravy, které si tak zkracují cestu. Každý, kdo se někdy potkal v serpentinách k řece s rozjetým tirákem, každý, kdo se někdy vyhýbal za Modřejovicemi velkému náklaďáku, o tom ví svoje. Konec konců u Štěpánů se třese zeď, když takový kamion brousí zatáčku okolo jejich domu. Dlouho jsme upozorňovali na naprostou nevhodnost takového provozu, na ničení silnice a rozbíjení krajnic, na skutečné nebo hrozící konflikty v zatáčkách a na další a další problémy. Před asi 3 lety jsme z podnětu Michala Černého  sbírali podpisy na petici a pokoušeli se vyvolat jednání s městysem Slabce a přes městys s Policií ČR a odborem dopravy Městského úřad Rakovník, který je k tomu odpovědný orgán.

Dobrá věc se podařila. Díky aktivitě Milana Leta, díky velké pomoci pana starosty Rohly a dřívějšího starosty Štillera se konečně poslední dva roky celý problém postupně hnul kupředu. Napřed bylo nutné svolat místní šetření. Odborníci vyhodnotili šířkové a další dopravní poměry na silnici mezi Slabcemi, Modřejovicemi, Kostelíkem a pilou Kostelík jako zcela nevyhovující pro kamionovou dopravu.  Potom musela na základě místního šetření odborná firma vypracovat doporučení, to se muselo projednat s dalšími sousedními dopravními orgány v okolích dopravních úřadech (Rokycany, Radnice), zajistit stanovisko Policie ČR a nyní jsme ve finále.  Městys Slabce (díky pane starosto) podal 30.6. 2023 na dopravní úřad žádost podpořenou všemi souhlasnými stanovisky, znovu se k žádosti vyjádřila Policie ČR a dopravní úřad vydal 22.2. 2024 Opatření obecné povahy s názvem: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Toto rozhodnutí stanovuje, že na křižovatce od Rakovníka u odbočky na Lubnou, dále na křižovatce na Křivoklát mezi Pavlíkovem a Panoším Újezdem, před Slabcemi u odbočky na Týřovice, ve Slabcích, v Modřejovicích a z druhé strany u odbočky na Chříč bude umístěna značka zákaz vjezdu motorových vozidel o délce větší než 10 m kromě dopravní obsluhy.

Značení by mělo být umístěno nejpozději do konce května, ale snad to stihnou ještě v dubnu. Policie slíbila, že se ihned po umístění značení vrhne na kontroly a snad se těch protivných kamionů v Kostelíku zbavíme.

Moc děkujeme panu starostovi Rohlovi a všem ostatním, kteří se o tohle velké dílo zasloužili.

V příloze najdete rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník o uzavření silnice ze Slabec až k řece pro nákladní vozy delší než 10 m

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík – DIO

OOP-místní úprava provozu Slabce-Kostelík

PF 2024

Vážení přátelé,

děkujeme, že jsme s vámi mohli v roce 2023 spolupracovat. Přejeme vám krásné a klidné Vánoce  a mnoho spokojenosti a úspěchů v roce 2024. Věříme, že se v roce 2024 budeme potkávat na akcích našeho OS Kostelík. Fotografie je z letošního Vánočního koncertu Hradního dua.

Vánoční koncert Hradního dua

Večer v  pátek 15.12. 2023 se v kapli sv. Máří Magdaleny konal další vánoční koncert s Hradním duem pro všechny lidi v Kostelíku a okolí. Letos to byl poprvé koncert bez Milana Zimmermanna a tak se večerem prolínalo téma Vánoc ale i vzpomínky na Milana.

Kapela představila svoje nové vánoční CD, krátce vzpomenula na zemřelého Milana, který byl dlouholetou vůdčí osobou skupiny, a pak už se rozjely koledy. Zazněly upravené tradiční koledy stejně jako koledy z autorské dílny Hradního dua a kaplí se postupně a zcela viditelně začala šířit vánoční pohoda. Lidé v narvané kapli podupávali do rytmu, známé koledy si zpívali s sebou, u méně známých koled se chytali alespoň při refrénech. V kapli voněl vánoční punč, rozdávala se vánočka a prosakovala dobrá nálada a pohoda.

Moc děkujeme všem z Kostelíka i z daleka, kteří do kaple přišli. Sešlo se nás v páteční večer více než 100 nadšených posluchačů.

Moc děkujeme všem z Hradního Dua, kteří krásně navodili jak vánoční atmosféru, tak i vzpomínky na nezapomenutelného Zimroše. Myslím, že může být velmi spokojený s tím, jak jeho dílo dále žije a rozvíjí se.

Děkujeme všem a přejeme krásné a klidné Vánoce a těšíme se na další setkávání v Kostelíku.

Pozvánka na vánoční koncert Hradního dua

Už se těšíte? My ano. V pátek 15.12. od 20:00 zazní v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku písničky a koledy Milana Zimmermanna  v podání Hradního Dua a Hradní duo představí i CD, kterou ještě spolu s Milanem připravilo. V kapli se bude podávat punč, budou vánoční dobroty, dobrá muzika a Vánoce po takovém koncertu mohou začít. Tady je plakát a můžete si plakát také stáhnout a rozeslat kamarádům okolo sebe.

Těšíme se na vás. A nebojte se zimy, kaple bude vytápěna.

Plakát ke stažení a rozeslání přátelům Vánoční koncert v Kostelíku

Rozsvícení vánočního stromu a zdobení kaple

V sobotu 2.2. v době největší sněhové nadílky se v Kostelíku Jana a Milan Tichaiovi, Robert Marek,  Věra a Jarek Kratochvílovi, Renda a Milan Letovi, Jarka Hejátková, Ivana a Michal Černých pustili do zdobení vánočního stromu a přípravy kaple na vánoční koncert. V hlubokém sněhu páni připravili stojan na stromek a postavili a ozdobili stromek, dámy zatím připravovaly výzdobu kaple. Moc děkujeme každému, kdo se zasloužil o to, že vánoční Kostelík bude zase o trochu krásnější.

A moc se těšíme na vánoční koncert Hradního dua v pátek 15.12. od 20:00 v naší krásně vyzdobené kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.

Moc děkujeme za fotky z akce. Po kliknutí se fotka zvětší na normální velikost.