Roháči na vyhlídce

Dostali jsme od Balíků krásné fotky roháčů, kteří také bydlí v okolí Vyhlídky na Plazích.  Toto je náhled, stačí kliknout a náhled se otevře a ještě jednou kliknout a uvidíte celou fotku v plné velikosti.

Můžete se kochat s námi.  Nevíte jak se jmenuje tento krásný motýl?

 

Členská schůze OS Kostelík

V sobotu 19.7. 2014 jsme se napřed sešly v kapli především dámy, aby v knihovně popily kafíčko a probraly nejnovější zprávy nejen z Kostelíka. Od 16:00 se ale v kapli konala členská schůze našeho OS KOSTELÍK. Petr Klaub probral akce z minulého roku a letošního jara, seznámil s tím, co jsme za poslední rok udělali a zvolna jsme přišli i do diskuze o tom, co ještě uděláme. Všichni velmi ocenili především naše tradiční akce jako je vánoční koncert, v loňském roce stavba vyhlídky a letos dokončení cesty, parkoviště a značení  a tradiční Skotsko v Kostelíku.

Ještě nás čeká z velkých akcí (doufejme) oprava stropu kaple a čekáme jenom na definitivní potvrzení dotace z Ministerstva kultury.

Ve volbách do výboru již z osobních důvodů nekandidoval Radim Perlín a tak je nyní výbor pouze dvoučlenný Petr Klaub jako předseda a Milan Let jako pokladník. V průběhu členské schůze jsme také schválili zprávu o hospodaření a změnili stanovy. Protože nový občanský zákoník již neumožňuje existenci občanských sdružení, museli jsme změnit naše stanovy tak, abychom byli v souladu s novým zákoníkem. Proto jsme počínaje 19.7. 2014 změnili název a jmenujeme se nyní OS KOSTELÍK, z.s. Ta zkratka z.s. znamená, že jsme zapsaný spolek, což je oficiální termín, kam patří všechny bývalá občanské sdružení, která mají podobnou činnost jako my.

Kromě stanov, budeme muset změnit i logo našeho spolku OS KOSTELÍK a vyměnit všechny názvy nejen zde na webu.