OS Kostelík z.s. zve všechny členy OS Kostelík a všechny příznivce společenského života v Kostelíku na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 27.8. od 16:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku

Navržený program :

1.      Schválení programu schůze

2.      Zpráva o činnosti

3.      Zpráva o hospodaření

4.      Volba výboru OS

5.      Členské příspěvky

6.      Program na další období

7.      Diskuze

Petr Klaub

Milan Let

Sláva Maťátko

Tagy: ,

IMG_2265Všichni jsme se někdy potápěli, někdo strčil pod vodu hlavu, jiný se potápěl někde pod jezem na Berounce, jiný plaval u dna v bazénu. Většina určitě zkusila šnorchlovat podél kamenů v Chorvatsku nebo někde jinde.

Někteří ale byli skutečně pod vodou a zažili skutečné potápění. A úplně výjimeční jsou  potápěči, kteří pod vodou tráví čas sami, se skupinami nebo jen tak pro radost. Jedním z nich je potápěčský instruktor PADI Luděk Slach, který přijel do Kostelíka vyprávět, jak se žije pod vodou. Na začátku povídání pustil krásné snímky podmořského světa a začal mluvit o rozdílech v potápění, o tom, jak je snadné začít se potápět, a jak je život pod vodou krásný a úplně jiný.

Zajímavá diskuze se rozvinula nejen okolo největší hloubky ponoru ale i o možnosti napadení žralokem, o dravých rybách a jiných překvapeních v mořské hloubce. Luděk Slach se potápěl v mnoha mořích a oceánech světa, pod vodou byl mezi žraloky i mezi mořskými želvami nebo dalšími podmořskými potvorami. Povídání o potápění v Kostelíku zaujalo více než 25 diváků, kteří se zapsali do kroniky OS Kostelík a kteří se ptali na jednotlivé problémy a radosti okolo života pod vodou.

Potápění je krásný sport a skvělá záliba. Jak říká Luděk Slach, je to líný sport, kde se můžete vznášet pod mořskou hladinou a pohybovat se podle úvahy nejen vlevo a vpravo ale i nahoru a dolů.  Každý si pod vedením zkušených instruktorů může vyzkoušet, jak je potápění krásné, neopakovatelné a přitom tak dostupné.

 

Toto jsou náhledy, jedno klinutí a náhled se zvětší a druhé klinutí a náhled bude v plné velikosti.

 

 

Tagy: , ,

 

poitápění  2

Další povídání v kapli s. Máří Magdaleny bude tentokrát věnováno životu pod vodní hladinou. Úchvatný a nesmírně proměnlivý svět pod hladinou moře známe pouze z našeho nesmělého nakukování pod hladinu moře někde při šnorchlování. O svých zkušenostech z potápění na různých místech světa bude v naší v kapli

v sobotu 6.8. 2016 od 16.OO mluvit pan Luděk Slach,

potápěčský instruktor PADI.

Na povídání se budou promítat fotky z mnoha míst světa pod vodní hladinou. Uvidíte krásné vraky lodí úchvatné barvami hýřící ryby, tajuplné fotky z podmořských jeskyní a mnoho dalšího. Vstup na přednášku je zdarma.

Tagy: , ,

Zde je několik fotografií ze skvělého dne na vodě. Díky Robertovi za skvělé fotky

A zase platí: toto je náhled, jednou klinout a fotka se zvětší, ještě jednou klinout a uvidíte plnou velikost fotky.

Tagy: ,

DSCN0410Kostelík byl zase na vodě. Ne, nevtrhla do Kostelíka povodeň, jenom OS Kostelík uspořádalo pro členy další vodácký sjezd Berounky. Chvilku jme se dohadovali, jestli to bylo již po čtvrté nebo dokonce po páté. Krátkým pohledem na náš web jsme si ověřili, že poprvé jsme vyjeli na vodu v roce 2012, takže letos jedem po páté. Poprvé jsme ale změnili trasu. Místo známé a osvědčené trasy Zvíkovec – Roztoky jsme letos zvolili etapu Liblín – Zvíkovec.

Začínáme nejprve v Kostelíku v 8:00 na návsi a jedeme na tábořiště Kobylka u Liblína. Tam nasedáme na lodi ve složení Černých, Korfovi, Kratochvílovi, Pucholti, mladí od Okáčů, Lucka a Lizzie jako nejmladší posádka a Robert a Radim. Skvělé počasí slibuje krásný den.

Vyrážíme od břehu a všichni si rychle vzpomínají, jak se loď ovládá, jak jede a jak se otáčí. Míjíme malebné ústí Střely a hned máme před sebou malinký jez pod Liblínským mostem, který hravě sjedeme a to nám dodá odvahu. Na jezu u Liblínského mlýna raději vpravo přenášíme, ale asi bychom to mohli také dát.

Krásné a romantické údolí horní Berounky sevřené lesy je téměř liduprázdné a protože jsme vyrazili brzy, ani na vodě není velký provoz. Po  malých peřejkách zvolna sjíždíme až k rybárně Rakolusky, kde se poprvé zastavíme. Trasa nám ubíhá více než rychle, takže máme spoustu času a dáváme kromě obvyklého pivka také skvělou česnečku. Je opravdu z česneku a nikoliv z nějaké náhrady. Potom jedeme dál ke Krašovu. Jez u Podkrašovského mlýna sjíždíme po splavu a pak se před námi vynoří úchvatný hrad. Dovedu si představit, jak vnímali monumentální polohu hradu poutníci, kteří se podél Berounky k hradu prodírali. Protože máme čas, tak začínáme na prázdné řece soulodit, koluje malá lahvička něčeho dobrého a ještě lepšího a za Krašovem pak jedeme dále. Oběd dáváme u Bobika vpravo vedle tábořiště a hospody u Mloka. Hned se domlouváme, že se ještě zastavíme i U Potůčků na levém břehu, kde nabízejí i grilovaná kuřata.

Za poslední zastávkou přejedeme skoro bez zastavení i jez u Lejskova mlýna, kde je krásně upravená propust pro lodě a vývařiště pod jezem skoro ani necáká. To už je před námi vpravo Chlumská stráň a vlevo obluda Ptyč, která ale není z vody naštěstí skoro vidět. Pod Chlumskou strání a pod známou vyhlídkou se krásně naposled zhoupneme ve vlnkách. V odpoledním slunci zase soulodíme, koluje další příjemná lahvička, ale voda skoro neteče a naše lodě spíše stojí, než jedou. Takže se za chvíli zase rozpojujeme. U kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech se nestavujeme, takže nás čekají již jen dvě dlouhé rovinky ke Zvíkovskému jezu. Počasí se začíná trochu kabonit a na posledních metrech se zvedá i ošklivý vítr a v dálce párkrát zahřmí.

Do kempu U Varských přijíždíme již ve větru a s hrozbou lijáku nad hlavami. Vrátíme lodě, zavoláme autobus a čekáme u silnice a připomínáme si dnešní zážitky z krásné přírody a velmi příjemně stráveného dne. Když pro nás přijede autobůsek, dozvídáme se, že vlastně všude okolo je průtrž mračen a jenom na nás nespadla ani kapka. Ujeli jsme v pohodě 21,7 km.

Moc vydařený den.

Fotky následují v dalším příspěvku

O sobotní přednášce prof. Bárty v Kostelíku se dočtete v dnešním Rakovnickém deníku. Takže pokud jste si nestihli dneska koupit Rakovnický deník, tak tady najdete odkaz .  Na webu jsou i další fotky, takže se můžete podívat, jak vám to sluší v novinách.

A nezapomeňte v sobotu 6.8. 2016 potápěč pan Slach a 3.9. 2016 vojenský historik dr. Stehlík. Vždy v sobotu v 16:00. Těšíme se na vás

 

Tagy: , ,

Vybrané fotografie z vyprávění prof. Bárty o objevech ve starém Egyptě. Článek najdete na tomto odkazu.  Fotografie jsou zobrazeny v náhledu, stačí jednou ťuknout a fotografie se zvětší a ještě jednou ťuknout a uvidíte fotku v plné velikosti.

Tagy: , ,

IMG_1600Je již tradicí, že v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku se konají zajímavá setkání. Letos jako první přijel do Kostelíka prof. Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu a známý odborník nejen na dějiny starověkého Egypta. V sobotu 16.7. 2016 od 16:00 vyprávěl o posledních objevech v lokalitě Abu Sír ve známém pyramidovém poli a pohřebišti na přelomu dynastií v Egyptě. Vyprávění se soustředilo na období okolo roku 2500 před Kristem, tedy na období Staré říše v Egyptě. Prof. Bárta na příkladu vývoje egyptské společnosti, kultury, ekonomiky i způsobu vládnutí doložil dramatické změny společnosti. Tyto proměny starověké společnosti také souvisí se změnami klimatu a s ní spojenými ekonomickými důsledky pro celou egyptskou společnost.

Moderní egyptologie již zdaleka není zaměřena pouze na objevování starých hrobek a celých nekropolí, ale v jeho týmu pracuje celá řada dalších odborníků od statiků, techniků, kartografů, přírodovědců a dalších profesí, které se podílejí na výzkumu v Egyptě a dokumentují tak jednotlivé společenské změny ve starém Egyptě.

Povídání prof. Bárty o Egyptě zajímalo velké množství posluchačů z Kostelíka i z širšího okolí. Na přednášku přišlo celkem 52 nadšených diváků, kteří se v jednotlivých dotazech zajímali o další a další podrobnosti ze života starých Egypťanů. Dotazy směřovaly od pohřbívání běžných obyvatel Egypta, přes počet obyvatel starověkého Egypta až na velmi profesionální dotazy na rodovou příbuznost tří královen jménem Chentkaus.

Již se těšíme na další přednášky v kapli. V sobotu 6.8. do Kostelíka přijede jeden z významných sportovních potápěčů p. Slach, který bude mluvit o světě pod mořskou hladinou. V sobotu 3.9. bude již po několikáté v kapli vystupovat dr. E. Stehlík, známý vojenský historik. Jeho letošní téma bude zaměřeno na budování válečného opevnění. Všechny přednášky se konají vždy od 16:00.

 

 

Tagy: ,

Na festivalu Skotsko v Kostelíku probíhaly také Skotské hry – Highlands games. Vítězové si odnesli ceny, ale každý, kdo se nebál zúčastnit se, si zaslouží velkou pochvalu a velké ocenění. Všichni jste borci.

Tady jsou výsledky jednotlivých kategorií.

Nejprve kategorie Masters, kde vyhrál Vladislav Tuláček, celkově 6. na mistrovství světa v těchto disciplínách.

Skotské hry MASTERS

 

Další hojně obsazenou byla kategorie mužů, kde se účastnilo celkem 21 závodníků. Úcta patří všem, kdo nastoupili k soutěži a zkusili třeba hodit poprvé kládou.

skotské hry MUŽIi

Mimořádnou úctu pak zaslouží všechny ženy, které se nebály těžkých úkolů.Skotské hry - ŽENY

 

Tagy: ,

Už jste byli na vyhlídce Na Plazích? Pokud ano, tak určitě víte, co je tu nového. Na vrcholu vyhlídkové terasy je od čtvrtka před Skotskem instalována nová panoramatická mapa – obrázek. Na obrázku vidíte všechny vršíčky, kopečky, vesničky a samoty, které jsou vidět z vyhlídky. Sledovat můžete postupně od Chlumské stráně až po Týřovickou stráň a Šlovice celý obzor a každý kopeček je popsaný. Takže už nikdo nebude tápat, jak se jmenuje ten výrazný bílý barák naproti přes řeku. Každý ví, že Bučiny. Dílo je dobrou spoluprací fotografa Jana Hornofa a rám vytvořili a panoramatickou mapu usadili Mistři tesaři pod vedením Jana Koláře. Dílo je příkladem dobře investovaných peněz našeho OS Kostelík. A pokud jste tam ještě nebyli, tak v létě je nejkrásnější výhled. Tak neváhejte !

 

Tagy: , ,

« Starší příspěvky