úklid

Archiv příspěvků pro úklid.

Nevím, jak to vidíte vy, ale v Kostelíku bylo v sobotu a v neděli nádherně. Sluníčko svítilo, modrá obloha a v noci mrazejček. Ráno krásně pocukrovaná tráva od  zmrzlé jinovatky a jak se na trávu dostalo sluníčko, tak rychle  jinovatka mizela. V sobotu jsme připravovali kapli na náš tradiční vánoční koncert s Hradním Duem. Spolu s Jarkem a Věrou jsme sundavali a uklízeli výstavu dětských prací a chystali v kapli. Mezitím Petr s Milanem osadili kostelácký vánoční strom a společně jsme uklízeli v kapli. Do toho přijely i dámy Okáčovy a tak se chvíli povídalo, chvíli něco uklízelo. Krásně nám práce šla od ruky a již po poledni bylo hotovo.V kapli jsme rozestavěli nové lavice a příští v týden Věra kapli vyzdobí a v Kostelíku mohou začít vánoce

Tady je několik fotek od Petra Klauba

 

 

Tagy: , , ,

Druhý víkend v prosinci se v Kostelíku připravovala kaple a zdobil vánoční stromek na návsi. Na pomoc přišli Okáčovi, Kratochvílovi, Milan Let a Petr Klaub a společně vyzdobili kapli na  vánoce Petr s Milanem a dalšími kolegy především umístil vánoční strom a rozsvítili ho.  Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli připravit dobrou atmosféru na Vánoční koncert.

Těšíme se, že se sejdeme v pátek v 19:00 na Vánočním koncertu.

 

tady je několik fotek

 

 


Tagy: , ,

Když jsme dostali dotaci na rekonstrukci stropu kaple, dost jsme se báli, jestli se všechno stihne do Vánoc. A nebáli jsme se jenom o možnost vyčerpání dotace do konce roku, ale hlavně jsme se báli, aby firma pana Hellera stihla všechny práce do Vánočního koncertu. Všechno se podařilo a dneska jsme celou kapli po dokončení rekonstrukce a vymalování uklidili a znovu nastěhovali všechen nábytek. I když se nás nesešlo mnoho, bylo to akorát, abychom všechno stihli. Zdena Klaubová a Wanda Hrdinová s hadry v rukou utírali všechny kousky vybavení kaple, Petr Klaub, Sláva Maťátko, Jakub (od Tupých) a Míra Tupý a Radim Perlín stěhovali, vytírali, uklízeli a luxovali všechno ostatní. Odpoledne Miloš Okáč přivezl ze stodoly od Martina Štěpána uložený nábytek a vše je na svém místě, všechno je potřené od prachu, všechno je opravené a kaple je připravena. Moc děkujeme Martinovi a možnost uložení věcí z kaple v jeho stodole.

V týdnu ještě Věra a Jarek Kratochvílovi připraví vánoční výzdobu a na pátek bude všechno hotovo. A to ještě Petr zajistil skvělé překvapení a pokud to stihne Ivana Černá nainstalovat, bude kaple vlastně v plné parádě.

Současně s naším uklízením kostela porazili profesionální zahradníci jednu ze starých lip, která měla podle dendrologického průzkumu velmi uhnilé kořeny a možná hrozil její pád. Již odpoledne si dřevo z této lípy nařezali Krausovi a Opatrných a je určeno k rozebrání pro všechny místní.

Tady jsou fotografie z naší práce v kapli.

 

 

Tagy: , ,

DSC_3156V sobotu 25.10. zval Petr Klaub do kaple před na úklid a vyklizení před zahájením rekonstrukce stropu. Děkujeme všem, kteří byli v Kostelíku a zapojili se do práce v kapli . Jmenovitě děkujeme Wandě Hrdinové, Věře Kratochvílové, Zdence Klaubové, L.Nezbedové, Mírovi Tupému, Jarkovi Kratochvílovi, Milanovi Okáčovi. Velmi také pomohly dvě malé pomocnice Kája a Mája Čechovi.

Mnohokrát děkujeme všem účastníkům sobotní brigády v kapli. Od stavitele Hellera jsme se dozvěděli, že vzhledem k počasí budou tento týden ještě dodělávat práce venku a “snad” příští týden začnou s opravou v kapli. 

Zde je několik fotografií účastníků sobotní brigády

DSC_3157DSC_3154

 

 

 

 

Tagy: , ,

Pokud budete mít v neděli chuť a čas, přijďte nám prosí pomoci vysbírat les od papírů u cesty na vyhlídku. Sraz je v 11.00 u začátku cesty na vyhlídku u lesa. Pytle na odpadky máme, rukavice doporučeny.

Díky

 

Tagy: ,

Další fotky z přípravy ze sobotního úklidu kaple v Kostelíku.

Tagy: , ,

Vážení přátelé Kostelíka,

jak jistě víte, v pátek dne 19.12. se od 19.30 koná v naší kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku Vánoční koncert s Hradním duem z Rakovníka. Protože chceme, aby v kapli byla příjemná atmosféra a útulno, uklidíme a vyzdobíme v sobotu dne 13.12 od 13.00 naší kapli. Pokud budete v Kostelíku nebo plánujete předvánoční cestu do Kostelíka, rádi vás uvítáme i v kapli při úklidu a předvánoční výzdobě. Pokud budete mít chuť nám pomoci, budeme velmi rádi.  ¨

Tagy: , ,

V neděli 26.10. 2008 Krausovi a Opatrných za pomoci Karla Valty a možná i dalších uklidili listí na návsi.

Tagy: , ,

Občanské sdružení Kostelík uspořádalo v sobotu dne 23.8. 2008 společný úklid roklí pod Kostelíkem směrem k Modřejovickému potoku. V sobotu se nás u hasičárny sešlo celkem 18 párů ochotných rukou. Na práci jsme se rozdělili do tří skupin. První skupina pod vedením Petra Klauba vynášela odpad z rokle pod chatami na dolním konci obce. Práce tady byla pro skutečné chlapy, protože nosit odpadky do kopce nebyl žádný med. Převážně dámská skupina vynášela odpadky ve stráni pod Spalovými a pod zastávkou a třetí skupina vynášela odpadky ze staré rokle nad vodárnou na horním konci obce.

Ukázalo se, že práce nemá konce. Na mnoha místech je ve stráni více než půlmetrová vrstva skleniček, kelímků od jogurtů, flašek od oleje a zrezivělých konzerv proložených igelity. Na místech, kde jsme sbírali, nebylo možné vyklidit celou vrstvu odpadů, ale alespoň jsme uklidili odpadky, které vykukovaly na povrch lesa.

Díky Milanovi Letovi, který mezi námi dělal motospojku a vyvážel plné pytle do kontejneru, jsme za 3 hodiny práce naplnili celý kontejner. Nevím jak ostatní skupiny, ale my jsme se velmi bavili odhadováním starých cen, pokud jsme je našli ještě čitelné.  Většinou jsme se přibližně trefili a takové červené mléko v pytlíku za 3,10 Kč si pamatujeme všichni.

Velmi nám pomohly dvě basy piva, která nám dodal Městys Slabce a ještě odpoledne jsme spokojeně dopili poslední lahve. Děkujeme Městysu Slabce nejen za starost o náš pitný režim, ale především za finanční příspěvek na odvoz a uložení nasbíraných materiálů na skládku.

Občanské sdružení Kostelík děkují všem, kteří přišli na brigádu a pomohli společně uklidit alespoň část lesa. Celkem 18 pracantů bylo v lese znát.

 

Tagy: , , ,