členská schůze

Archiv příspěvků pro členská schůze.

OS Kostelík z.s. zve všechny členy OS Kostelík a všechny příznivce společenského života v Kostelíku na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 27.8. od 16:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku

Navržený program :

1.      Schválení programu schůze

2.      Zpráva o činnosti

3.      Zpráva o hospodaření

4.      Volba výboru OS

5.      Členské příspěvky

6.      Program na další období

7.      Diskuze

Petr Klaub

Milan Let

Sláva Maťátko

Tagy: ,

stehlik_eduard

plk. PhDr. Eduard Stehlík

Avizované povídání s vojenským historikem plk. dr. Eduardem Stehlíkem se v Kostelíku bude konat! E. Stehlík přijede do kaple sv. Máří Magdaleny v sobotu 19. 9. a od 17:00 bude vyprávět o Češích na frontách II. světové války.  Těšíme se na zajímavé vyprávění, které bude doplněné o spoustu obrázku, zajímavých příběhů a nečekaných souvislostí.

Před setkáním s E. Stehlíkem proběhne v kapli také členská schůze našeho OS Kostelík, z.s. Sejdeme se VŠICHNI již v 15:45. Výbor spolku zhodnotí dosavadní práci a navrhne program na další období. Na členské schůzi  Petr Klaub bude informovat o činnosti našeho spolku, Milan Let bude informovat o naši finanční situaci a o společně probereme nejen obnovu aleje pod Kostelíkem, ale i další plány na podzim, zimu a jaro příštího roku.

Prosím šiřte informace dále.

 

 

Tagy: , , ,

Na poslední členské schůzi před rokem Obrázek1proměnili naše občanské sdružení na zapsaný spolek. V sobotu 19.9. se v kapli dozvíme od členů výboru spolku, co se nám jako spolku podařilo a co se nám nepovedlo, jak jsme jako spolek pracovali. Prostě počítejte s členskou schůzí v sobotu odpoledne. Termín ještě upřesníme, protože velmi pravděpodobně na členskou schůzi naváže povídání dr. Eduarda Stehlíka tentokrát na téma Češi na frontách II. světové války. Stále ještě čekáme na definitní potvrzení termínu a především hodiny, kdy doktor Stehlík přijede do Kostelíka a podle toho upravíme i hodinu naší členské schůze.

Ale již teď si můžete v kalendáři sobotu odpoledne 19.9.   barevně označit,

 

Podrobnější pokyny, program schůze stejně jako pozvánka na povídání s panem Stehlíkem bude následovat.

Tagy: ,

Mimořádná členská schůze zvolila v neděli 9.11. jako třetího člena výboru Slávu Maťátka. Schůze se sešla v naší kapli sv. Máří Magdaleny a doplnila počet členů výboru opět na tři členy. Kromě předsedy Petra Klauba a hospodáře Milana Leta je třetím členem výboru Sláva Maťátko. Přejeme mu hodně síly a vytrvalosti při prosazování cílů OS KOSTELÍK, z.s.

Kromě toho Petr Klaub také předal klíče od kaple panu Hellerovi a rekonstrukce kaple může začít. Držíme si palce, aby bylo teplo a nemrzlo.

 

Tagy:

Předseda OS Kostelík Petr Klaub svolává na tuto neděli 9.11. od 14:30 členskou schůzi našeho OS Kostelík. Program schůze je velmi jednoduchý.

1. Doplňující volba člena výboru  OS Kostelík

2. Různé

Na uvolněné místo po již nekandidujícím Radimovi Perlínovi byl navržen Sláva Maťátko, který nominaci na člena výboru přijal. Pokud budete v Kostelíku, prosím přijďte do kaple a podpořte volbu Slávy Maťátka.

V bodě Různé Petr probere opravu kaple, doplnění stromů na návsi a další drobnosti, které se také týkají života v Kostelíku.

 

Tagy: ,

Tuto sobotu od 16:00 máme členskou schůzi našeho (zatím) občanského sdružení Kostelík. Budeme měnit stanovy a staneme se svazkem. Takže se budeme jmenovat OS Kostelík, z.s.  (zapsaný svazek).

Další pátek připomínám v pátek 25.7. 2014 povídání o Indii.  Již jsme vás zvali v tomto článku. http://kostelik.cz/2014/06/24/dalsi-povidani-v-kapli/

V pondělí nebo v úterý tady zavěsíme program členské schůze.

 

Na konec prázdnin jsme pro všechny připravili další bombu. Opět se přijede do Kostelíka podívat dr. Eduard Stehlík, významný český vojenský historik a bude letos v sobotu 23.8. v kapli vyprávět o legiích a legionářích. Těšíme se i na toto setkání.

 

 

Tagy: ,

V sobotu 24.8. 2013 se v Kostelíku konala již VI. členská schůze našeho Občanského sdružení.   Pozvánku na schůzi  i program schůze byl vyvěšen v Kostelíku a členové OS dostali pozvánku mailem. Na jednání se nás sešlo celkem 15 a probrali jsme jednak náš program v minulém období a zhodnotili akce od loňského roku a dále jsme probrali plány na příští rok. Mezi největší akce patří jak již tradiční Skotsko v Kostelíku, které letos přilákalo rekordní návštěvu a také i rekordní pokrytí sponzory, což se mimo jiné projevilo i ve velmi dobrém finančním výsledku celé akce. Druhou velkou akcí roku 2013, která ale začíná vlastně až nyní, je stavba vyhlídky. Podle informací od zhotovitele by stavba vyhlídky měla být ukončena někdy v druhé polovině října.

Společně jsme také naplánovali další akce. Již nyní jsme stanovili termín přípravy kaple na vánoční koncert a slavnostního rozsvícení vánočního stromku. Letos se sejdeme na návsi a v kapli v sobotu 7.12. 2013 a vánoční koncert bude letos v pravděpodobně v pátek 20.12. 2013 podle možností Hradního Dua. Na podzim ještě slavnostně otevřeme vyhlídku nad řekou a také zasadíme na návsi nové stromy místo těch, které uhynuly.

V příštím roce budeme pořádat tradiční akce jako jsou čarodějnice a letní program opět vyvrcholí dalším ročníkem festivalu Skotsko v Kostelíku.

Na jednání jsme přijali usnesení:

Členská schůze OS Kostelík

I. bere na vědomí zprávu o činnosti od poslední členské schůze

II. schvaluje zprávu o hospodaření

III. volí předsedu OS Petra Klauba

hospodáře OS Kostelík Milana Leta

a člena výboru OS Kostelík Radima Perlína

revizorku OS Kostelík Jitku Balšánovou.

 

Podrobnou zprávu o činnosti i zprávu o hospodaření budeme publikovat po vypracování.

Aktualizace 26.8. Tak tady je ta zpráva o činnosti OS Kostelík k pročtení nebo stažení. zápis z členské schůze 2013

IMAG0022 IMAG0025 IMAG0028

Tagy:

V sobotu 18.8. 2012 proběhla v pořadí již 4. výroční členská schůze našeho OS Kostelík. Schůzi vedl a moderoval předseda OS Petr Klaub a schůze se zúčastnilo celkem 24 členů našeho OS Kostelík.

Zde je zápis ze schůze

Členská schůze 2012

A zde jsou další fotky

Tagy: ,

OS Kostelík zve všechny členy OS Kostelík a další přátele a kolegy na v pořadí již V. členskou schůzi našeho OS Kostelík. Členská schůze se bude konat v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 11.8. od 15.00, tedy v době otevření knihovny.

Těšíme se na hojnou účast a těšíme se i na vaše názory, stanoviska a postoje.

POZOR ZMĚNA

Vzhledem k většímu počtu omluvenek a předpokládaných neúčastí se termín členské schůze přesouvá

na sobotu 18.8. 2012 od 15.00 v kapli.

Program se nemění.

Program členské schůze je k dispozici zde.  Pozvánka na V členskou schůzi

Tagy:

V sobotu 13.8. po povídání o zaniklých vsích se v kapli konala již 4. výroční členská schůze OS Kostelík. Petr Klaub zrekapituloval, co se nám za uplynulý  rok podařilo dosáhnout, co jsme v Kostelíku zorganizovali a jaké akce jsme zajistili. Milan Let informoval o velmi dobrých výsledcích hospodaření a poté jsme předestřeli plány na další rok naší činnosti. Pozornost věnujeme především opravám kaple jako největší památky a nejvýznamnější budovy v Kostelíku. Podmínkou je dobré přijetí našich projektů u grantových komisí, ale zdá se, že máme pro příští rok docela velkou naději uspět. Také jsme prodiskutovali možnou výstavbu vyhlídkové věže nad řekou u naší vyhlídky Na Plazích a rozšíření kompostárny.  Požádali jsme také starostu o možnost doplnění veřejné zeleně na návsi místo chybějících stromů. Zvolili jsme i staronový výbor OS ve složení Petr Klaub – předseda, Milan Let – hospodář a Radim Perlín – člen. Nově jsme také zvolili revizorku. Místo pana Balíka, který slíbil, že bude revizora dělat rok a vydržel s námi vlastně tři roky, byla zvolena revizorkou Jitka Balšánová, která nám tedy bude koukat pod prsty, jak si vedeme. Děkujeme panu Balíkovi za jeho práci pro naše OS a přejeme Jitce Balšánové hodně sil a entusiasmu.  V diskuzi jsme poté změnili termín pro otevření knihovny. Místo sobotního dopoledne bude knihovna otevřena vždy každou sobotu odpoledne od 15:00 do 16:00 . Kávička se bude podávat, je možné se zastavit na kus řeči nebo probrat cokoliv se členy výboru OS.

V kapli jsme také předvedli velký panoramatický pohled na údolí Berounky a na všechny kopečky za řekou, které jsou vidět z Vršek. Díky Vráťovi Štýbrovi snad budou mít možnost všichni na Vrškách u lavičky vidět tento obrázek a porovnávat ho s realitou před očima.

Podrobný zápis z členské schůze připravuje Petr Klaub a ihned po jeho dokončení ho zavěsíme také na web.

Doplnění:

Petr zápis připravil již za týden, ale nepodařilo se díky různým nastavením mailů a bezpečnosti na internetu poslat na naše mailové adresy a tak jsem se k zápisu dostal až dnes a hned ho vyvěšuji na web.

Zde je zápis Členská schůze 2011

Tagy: , ,

« Starší příspěvky