Ostatní

Archiv pro kategorii Ostatní.

Rakovnický deník uveřejnil na své titulní stránce článek o naší diskuzi s dr. Eduardem Stehlíkem o Mnichovu 1938. který se konal v sobotu 31.8. 2013 v naší kapli sv. Máří Magdaleny.

celý článek včetně fotogalerie si můžete přečíst zde

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/mnichov-1938-aneb-meli-jsme-se-branit-20130905.html

 

Tagy: , ,

Petrovi Klaubovi se podařilo po poněkud krkolomných jednáních s farou v Petrovicích a s rozvodnými závody v Rakovníku zajistit všechna povolení a už i zařídit instalaci elektrických hodin. V kapli tedy máme proud a již nebudeme využívat (a zneužívat) dobroty Okáčových, kteří nám laskavě zdarma poskytovali proud na naše akce. Také konečně odpadají problémy se zajištěním kabelů na přívod proudu do kaple, sháněním rozvodnice a všeho dalšího, co bylo potřeba na naše akce v kapli sv. Máří Magdaleny. V létě, až bude v kapli otevřena knihovna, bude například možné a snadné si ke knize a společnému sobotnímu dopoledni i uvařit kávičku.

Tagy: ,

p1150947V prvním zářijovém týdnu pan Petr Vostatek konečně připravil trasu cesty na vyklučené místo na výhledu nad Berounkou. V létě jsme na tomto místě klučili křoví a nyní již máme vytýčenou cestu a stržený povrch na vysypání štěrkem.  Připravené a zarovnané je i místo na posezení na místě výhledu na Kostelík.

V přiložených fotografiích se můžete podívat, jak již práce pokročily. Další pokrok by měl být patrný po tomto víkendu.

Projekt je podpořen Nadací VIA z programu „ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů“ .

Tagy: ,

rodina0001Hasičský sbor Modřejovice – Kostelík srdečně zve všechny zájemce na tradiční hasičský bál, který se bude konat již tuto sobotu 20.2. 2010 od 20:00 v Kulturním domě ve Slabcích.  Spolupráce s Modřejovickými hasiči se velmi dobře rozjíždí, Milan Let jako zástupce OS Kostelík se na pozvání zúčastnil výroční schůze dobrovolných hasičů v Modřejovicích a vzájemně jsme si potvrdili společnou vůli a zájem o spolupráci.

Hasiči z Modřejovic stejně jako loni přislíbili pomoc při organizaci koncertu skotských dudáků, my zase rádi propagujeme jejich akce.

Pozvánka na tuto tradiční akci je přiložena.

Tagy: , ,

Slany A4 lomObčanské sdružení připravilo pro členy OS Kostelík kalendář na rok 2010. Kalendář bude k dispozici na vánočním koncertu v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku v sobotu 19.12. od 19.00. Zde je malá ochutnávka.

Tagy:

nahled-raz-osk-1Výroční zpráva OS Kostelík za období

srpen 2008 – červenec 2009

 

Po založení OS Kostelík na první členské schůzi byly zaslány na registrační orgány všechny dokumenty a Ministerstvo vnitra dne 13.8. 2008 provedlo registraci našeho občanského sdružení.

V průběhu měsíce srpna 2008 proběhla brigáda zaměřená na vyklizení černých skládek ve stráních k Modřejovickému potoku. Brigády se zúčastnilo celkem 18 členů sdružení a odvezeno bylo na skládku celkem 1,25 t směsného odpadu a do sběrny bylo odvezeno celkem 3 t železa. 

Ze získaných prostředků za sběr železa byly financovány další akce OS Kostelík. V září uzavřelo OS Kostelík dohodu o provedení práce s místním občanem V. Krausem ml. o opravě autobusové zastávky v Kostelíku. Oprava byla postupně zajištěna v říjnu 2008 v celkové ceně 4700 Kč. Opraveny byla fasáda, sokl zastávky a natřeny všechny dřevěné prvky a znova byly zaskleny okna. Do zastávky byla instalována nová informační deska na jízdní řády.

V říjnu 2008 členové OS Kostelík vysadili dvě lípy za kapli na místa původních stromu a před kapli a zajistili a vysadili dva ozdobné nízkorostoucí kultivary hlohů do míst, kde podle historických fotografií byly dříve stromy.

V říjnu se také OS Kostelík stalo členem Místní akční skupiny Leader Rakovnicko a podílelo se na přípravě strategických dokumentů v rámci programu Leader. 

Jednou ze hlavních akcí na konci roku byl vánoční koncert skupiny Hradní duo v kapli sv. Máří Magdaleny. Koncert byl se konal v pátek 20.12. 2008. I přes počáteční obavu o návštěvnosti, koncert navštívilo více než 100 návštěvníků z Kostelíka i z nedalekého okolí. Díky sponzorským příspěvkům bylo možné na koncertě podávat různé druhy vánočního pečiva, na koncertě se podával punč a všichni členové OS Kostelík dostali zdarma nástěnný kalendář  na rok 2009 z fotografiemi z Kostelíka. Na koncertě byla také odhalena socha sv. Máří Magdaleny, kterou pro kapli vytvořila Zuzana Hutňanová.

V průběhu roku 2008 bylo zahájeno jednání mezi Římskokatolickou církví, farnost Petrovice, Městysem Slabce a OS Kostelík o bezplatném převodu kaple v Kostelíku na městys Slabce. Současně výbor OS jednal s jednotlivými majiteli zemědělských pozemků v trase připravované cesty z Kostelíka směrem k Berounce a jednal s uživatelem pozemků – Agro Řisuty a.s. o možnosti vybudování cesty.

V roce 2008 výbor OS zahájil sběr a zpracování historický materiálů o minulosti Kostelíka s cílem připravit historický Almanach Kostelík

 

V roce 2009 jsme se v dubnu jako spolupořadatelé podíleli na uspořádání Maškarního dětského bálu v Kulturním doně ve Slabcích. Dětský bál navštívilo více než 150 návštěvníků.

V Kostelíku jsme dne 30. 4. 2009 uspořádali slavnostní pálení čarodějnic, u ohně se i přes nepříznivé počasí sešlo asi 27 členů OS Kostelík a místních obyvatel z Kostelíka.

V průběhu června OS Kostelík navázalo spolupráci s Sborem dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík a na členské schůzi SDH jsme se společně domluvili i na dalších společných akcích.

Na společném Posezení pod kaštany v Modřejovicích, které pořádá SDH Modřejovice-Kostelík, zajistilo OS Kostelík část občerstvení a při osobním jednání jsme upřesnili některé budoucí akce a plány.,

Hlavními akcemi v průběhu července a srpna v Kostelíku byl koncert skupiny 1st Czech Pipes and Drums – skupiny skotských dudáků a bubeníků, který se konal v pátek 24.7. 2009 na návsi v Kostelíku. Koncert navštívilo celkem 220 diváků a koncert měl velmi dobrý ohlas nejen u návštěvníků, ale i u hudebníků a v mediích. V dalších letech chceme navázat na tento koncert a rozšířit program. S pořadatelskou pomocí a zapůjčením stanu nám velmi pomohlo SDH Modřejovice-Kostelík.

V sobotu dne 1.8. 2009 připravilo OS Kostelík Kurs pletení košíků z pedigu, drátkování a kurs práce z hrnčířskou hlínou. Na odpolední akci se sešlo asi 70 zájemců, kteří si mohli vyzkoušet jednotlivé techniky a zakoupit drobné výrobky z pedigu a keramiku.  SDH Modřejovice-Kostelík zapůjčilo na akci velký stan.

Od založení OS Kostelík existuje webová stránka www.kostelik.cz, kde jsou pravidelně uveřejňovány aktuality a další zprávy z Kostelíka i ze jeho nejbližšího okolí. Po jednom roce existence stránek je na nic více než 80 samostatných příspěvků v mnoha kategoriích.

V srpnu 2009 má OS Kostelík celkem 52 aktivních členů, kteří se účastní jednotlivých akcí. 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na členské schůzi OS Kostelík dne 1.8. 2009.

 

 

Petr Klaub

předseda OS

Tagy:

Blíží se konec školního roku a krásné slunečné počasí již téměř lákalo k Berounce. Protože si každý plánuje svoji dovolenou a svoje prázdniny, rádi bychom vás informovali o hlavních akcích, které chceme v Kostelíku uspořádat, abyste se i vy mohli případně zúčastnit.

23.5. 2009 pořádá paní Uhrová v Modřejovicích (V chaloupkách) Pouť v Modřejovicích.

4.7. 2009 pořádají dobrovolní hasiči v Modřejovicích Posezení pod kaštany jako společné a neformální setkání všech občanů.

5. a 6. 7. 2009 budeme  připravovat místo pro cestu na výhledu nad Berounkou (Na plazích) . Budeme potřebovat každou pracovitou ruku, protože nás čeká vyklučení části křoví. Těšíme se hojnou účast všech členů OS Kostelík.

24.7. 2009 (pátek) budeme pořádat v Kostelíku na návsi koncert skupiny skotských dudáků. Vrcholná akce léta jistě přiláká nejen skvělou muzikou, ale i ochutnávkou exlusivních skotských whisky, výstavou o Skotsku a dalším povídáním, které je spojeno s touto nevšední zemí.

8. 8. 2009 proběhne v Kostelíku kurs pletení  košíků a dalších misek z pediku, slámy a například drátkování.  Vítány jsou nejen ženy, které to jistě  bude lákat, ale také šikovní pánové.

8.8. 2009 proběhne výroční členská schůze Občanského sdružení Kostelík.

Těšíme na hojnou účast na všech akcích, které pořádá OS Kostelík

Tagy: ,

Ne, nebojte se, nebudeme zde vyprávět o pohádkových bytostech a už vůbec nemáme na mysli některé dámy. Chceme vás všechny v Kostelíku pozvat na velký čarodějnický slet, který se bude konat na výroční den všech čarodějnic. Sejdeme se 30.dubna večer v Kostelíku na vrškách, kde uspořádáme pro všechny velký čarodějnický oheň.  Pro příchozí připravíme některá překvapení a zvláště se budeme těšit na skvělé čarodějnické masky a jiné přestrojení dětí i dospělých. Již nyní můžete připravovat masky a chystat převleky, podrobnosti o akci budou tady na webu Kostelíka postupně přibývat.

Těšíme se na setkání se všemi.

Tagy: ,

Rakovnický deník také zhodnotil na základě rozhovoru se starostou Celbou aktivity městyse Slabce. Starosta pochvalně mluví i opravě hasičské zbrojnice v Kostelíku, kterou opravili dobrovolní hasiči v Kostelíku. Celý článek si můžete přečíst zde.

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kus-poctive-prace-je-znat-vsude-kolem20081224.html

Vánoční koncert v kapli sv Máří Magdaleny v Kostelíku jsme mohli uspořádat jenom díky pomoci celé řady přátel. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se spolu s námi podíleli na přípravě tohoto koncertu.

Mimořádné poděkování patří Zuzaně Hutňanové za krásnou sochu sv. Máří Magdaleny.

Děkujeme zastupitelstvu městyse Slabce za trvalou vstřícnost.

Mnohokrát děkujeme manželům Špáňovým, majitelům Pekařství Šanov za doslova hory napečeného vánočního cukroví a pečiva.

Velké poděkování také patří Šárce Štěpánové za přípravu plakátů a pozvánek na koncert a Františku Brožovi za jejich tisk Děkujeme také Miloši Okáčovi, díky němuž jsme v kapli svítili.

Za krásné kalendáře Kostelík 2009 děkujeme Janu Korfovi a manželům Kratochvílovým za pomoc při výzdobě kaple.

Děkujeme také společnosti Z-Trade za poskytnuté svíčky do kaple. Pomohly vytvořit krásné prostředí.

Mnohokrát také děkujeme  manželům Tvarůžkovým – Aquatop Rakovník, Elektro Edison a Elektro Viola, společnosti Plastimont a Autostylu Chára Sport za poskytnuté finanční příspěvky.

Tagy: ,

« Starší příspěvky