Dokumenty

Archiv pro kategorii Dokumenty.

Členská schůze OS logo Kostelik novéKostelík z.s. se konala v kapli sv. Máří Magdaleny v sobotu 10.9. 2017 od 16.00. Předseda našeho spolku Petr Klaub po přivítání seznámil všechny účastníky s programem a se zprávou o činnosti od poslední členské schůze. Milan Let přednesl zprávu o hospodaření OS Kostelík, zvolili jsme staronový výbor našeho spolku. Dále jsme diskutovali celou řadu dalších problémů, probrali poslední zážitky z Kostelíka a plánovali, co všechno ještě můžeme v letošním roce a v dalším roce zařídit, připravit nebo v Kostelíku udělat. Po místy bouřlivé diskuzi jsme se rozešli se spoustou nápadů, co a jak dále můžeme v Kostelíku udělat a jak budeme naši krásnou vesničku zvelebovat.

Podrobný zápis z členské schůze ve v této příloze Členská schůze_2017

Tagy:

V sobotu 18.8. 2012 proběhla v pořadí již 4. výroční členská schůze našeho OS Kostelík. Schůzi vedl a moderoval předseda OS Petr Klaub a schůze se zúčastnilo celkem 24 členů našeho OS Kostelík.

Zde je zápis ze schůze

Členská schůze 2012

A zde jsou další fotky

Tagy: ,

Konečně !!

Teprve dnes zakládám na web zápis z naší členské schůze, která se konala již před 2 měsíci.

Zápis připravil Petr Klaub již na konci srpna, ale já jsem poté byl na dovolené, pak jsem byl mimo Prahu.

Omlouvám se.

Zápis je v příloze!

iiiclenska-schuze_zapis

Tagy: ,

nahled-raz-osk-1Výroční zpráva OS Kostelík za období

srpen 2008 – červenec 2009

 

Po založení OS Kostelík na první členské schůzi byly zaslány na registrační orgány všechny dokumenty a Ministerstvo vnitra dne 13.8. 2008 provedlo registraci našeho občanského sdružení.

V průběhu měsíce srpna 2008 proběhla brigáda zaměřená na vyklizení černých skládek ve stráních k Modřejovickému potoku. Brigády se zúčastnilo celkem 18 členů sdružení a odvezeno bylo na skládku celkem 1,25 t směsného odpadu a do sběrny bylo odvezeno celkem 3 t železa. 

Ze získaných prostředků za sběr železa byly financovány další akce OS Kostelík. V září uzavřelo OS Kostelík dohodu o provedení práce s místním občanem V. Krausem ml. o opravě autobusové zastávky v Kostelíku. Oprava byla postupně zajištěna v říjnu 2008 v celkové ceně 4700 Kč. Opraveny byla fasáda, sokl zastávky a natřeny všechny dřevěné prvky a znova byly zaskleny okna. Do zastávky byla instalována nová informační deska na jízdní řády.

V říjnu 2008 členové OS Kostelík vysadili dvě lípy za kapli na místa původních stromu a před kapli a zajistili a vysadili dva ozdobné nízkorostoucí kultivary hlohů do míst, kde podle historických fotografií byly dříve stromy.

V říjnu se také OS Kostelík stalo členem Místní akční skupiny Leader Rakovnicko a podílelo se na přípravě strategických dokumentů v rámci programu Leader. 

Jednou ze hlavních akcí na konci roku byl vánoční koncert skupiny Hradní duo v kapli sv. Máří Magdaleny. Koncert byl se konal v pátek 20.12. 2008. I přes počáteční obavu o návštěvnosti, koncert navštívilo více než 100 návštěvníků z Kostelíka i z nedalekého okolí. Díky sponzorským příspěvkům bylo možné na koncertě podávat různé druhy vánočního pečiva, na koncertě se podával punč a všichni členové OS Kostelík dostali zdarma nástěnný kalendář  na rok 2009 z fotografiemi z Kostelíka. Na koncertě byla také odhalena socha sv. Máří Magdaleny, kterou pro kapli vytvořila Zuzana Hutňanová.

V průběhu roku 2008 bylo zahájeno jednání mezi Římskokatolickou církví, farnost Petrovice, Městysem Slabce a OS Kostelík o bezplatném převodu kaple v Kostelíku na městys Slabce. Současně výbor OS jednal s jednotlivými majiteli zemědělských pozemků v trase připravované cesty z Kostelíka směrem k Berounce a jednal s uživatelem pozemků – Agro Řisuty a.s. o možnosti vybudování cesty.

V roce 2008 výbor OS zahájil sběr a zpracování historický materiálů o minulosti Kostelíka s cílem připravit historický Almanach Kostelík

 

V roce 2009 jsme se v dubnu jako spolupořadatelé podíleli na uspořádání Maškarního dětského bálu v Kulturním doně ve Slabcích. Dětský bál navštívilo více než 150 návštěvníků.

V Kostelíku jsme dne 30. 4. 2009 uspořádali slavnostní pálení čarodějnic, u ohně se i přes nepříznivé počasí sešlo asi 27 členů OS Kostelík a místních obyvatel z Kostelíka.

V průběhu června OS Kostelík navázalo spolupráci s Sborem dobrovolných hasičů Modřejovice – Kostelík a na členské schůzi SDH jsme se společně domluvili i na dalších společných akcích.

Na společném Posezení pod kaštany v Modřejovicích, které pořádá SDH Modřejovice-Kostelík, zajistilo OS Kostelík část občerstvení a při osobním jednání jsme upřesnili některé budoucí akce a plány.,

Hlavními akcemi v průběhu července a srpna v Kostelíku byl koncert skupiny 1st Czech Pipes and Drums – skupiny skotských dudáků a bubeníků, který se konal v pátek 24.7. 2009 na návsi v Kostelíku. Koncert navštívilo celkem 220 diváků a koncert měl velmi dobrý ohlas nejen u návštěvníků, ale i u hudebníků a v mediích. V dalších letech chceme navázat na tento koncert a rozšířit program. S pořadatelskou pomocí a zapůjčením stanu nám velmi pomohlo SDH Modřejovice-Kostelík.

V sobotu dne 1.8. 2009 připravilo OS Kostelík Kurs pletení košíků z pedigu, drátkování a kurs práce z hrnčířskou hlínou. Na odpolední akci se sešlo asi 70 zájemců, kteří si mohli vyzkoušet jednotlivé techniky a zakoupit drobné výrobky z pedigu a keramiku.  SDH Modřejovice-Kostelík zapůjčilo na akci velký stan.

Od založení OS Kostelík existuje webová stránka www.kostelik.cz, kde jsou pravidelně uveřejňovány aktuality a další zprávy z Kostelíka i ze jeho nejbližšího okolí. Po jednom roce existence stránek je na nic více než 80 samostatných příspěvků v mnoha kategoriích.

V srpnu 2009 má OS Kostelík celkem 52 aktivních členů, kteří se účastní jednotlivých akcí. 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na členské schůzi OS Kostelík dne 1.8. 2009.

 

 

Petr Klaub

předseda OS

Tagy:

Členská schůze se konala dne 1.8. 2009 od 19.00 v na návsi v Kostelíku. 

Program:

 • 1. Schválení programu členské schůze
 1. Zpráva o činnosti
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Úprava stanov
 4. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků
 5. Program OS na další období
 6. Různé

 

Na zahájení členské schůze se registrovalo celkem  30 přítomných členů OS Kostelík. Schůze je usnášeníschopná.  

Tito přítomní mají hlasovací právo.

Hosté : Mirek Vyskočil, starosta SDH Modřejovice-Kostelík

Členskou chůzi zahájil a řídil Radim Perlín.

1.      Přítomní členové svalují program členské schůze 

                                                                                PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.      Zpráva o činnosti.

Předseda OS Petr Klaub přednesl zprávu o činnosti OS Kostelík od založení do dnešního dne. Zhodnotil dosavadní práci výboru OS a vrátil se k jednotlivým cílům sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o činnosti  

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

3.      Zpráva o hospodaření

Hospodář OS Milan Let přednesl zprávu o hospodaření od minulé členské schůze a zdůvodnil nejvýznamnější příjmy a výdaje našeho sdružení.

Usnesení: členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

4. Úprava stanov.

Předseda OS Kostelík zdůvodnil návrh na doplnění stanov v článku II. Cíle sdružení takto

Za čtvrtou odrážku doplnit další odrážku

 • Kulturní, publikační a propagační činnost.

Na návrh J. Korfa byla do stanov dále doplněna další odrážka

 • Seminární činnost.

Usnesení 2.1.

Členská schůze schvaluje úpravu stanov OS Kostelík ve znění upraveném členskou schůzi.

PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

 

5. Volba orgánů OS a stanovení členských příspěvků

Do výboru OS na další období byli navrženi dosavadní členové výboru Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín, Žádné další nominace do výboru nebyly předloženy.

Ve volbě byli zvolení členy výboru

Usnesení 2.2.

Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba,                 PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta,               PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína,       PRO 29, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

Usnesení 2.3.

Členská schůze volí za revizora pana Karla Balíka           PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Na návrh výboru OS byly stanoveny na rok 2010 členské příspěvky takto :

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Usnesení: 2.4.

Členská schůze schvaluje členské přípěvky pro rok 2010 ve výši

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, ženy na mateřské dovolené) :                                                                    minimálně 50   Kč ročně

Členská schůze stanovuje splatnost členských příspěvků na kalendářní rok nejpozději do 31.5. 2010

6. Program na další období

OS Kostelík na další období připravuje:

 • Vánoční koncert v kapli sv. Máří Magdaleny v Kostelíku.
 • Příprava a vydání almanachu Historie Kostelík. OS připraví z podkladů, které byly prezentovány na výstavě a z dalších materiálů almanach.
 • Vydání kalendáře Kostelík 2010.
 • Obnova cesty přes pole směrem k pile, dokončení jednání s majiteli, zajištění smluv na převod a vybudování cesty po obvodu pole.
 • Dokončení jednání s římskokatolickou církví a městysem Slabce a převzetí kaple.
 • Organizace slavnostního pálení čarodějnic.
 • Vprůběhu léta 2010 OS Kostelík připravuje výstavu Jak se dříve žilo, II. ročník Skotsko vKostelíku a II. ročník kursu pletení a keramiky.

7. Různé

Starosta SDH Modřejovice-Kostelík pan Mirek Vyskočil poděkoval za dosavadní spolupráci a potvrdil další zájem SDH Modřejovice-Kostelík o pokračování spolupráce. Všechny přítomné pozval na tradiční hasičský bál, který se koná koncem února 2010 v Kulturním domě Slabce a pozval na další akce SDH.

Občanské sdružení je otevřeno všem zájemcům, kteří mají zájem podílet na aktivitách OS Kostelík a přispět k rozvoji Kostelíka. Proto, chcete-li se zapojit do Občanského sdružení, je možné kontaktovat jakéhokoliv člena výboru vyplnit jednoduchou přihlášku a zaplatit členský poplatek na běžný rok.

V případě dalších podnětů, nápadů nebo připomínek prosím kontaktujte předsedu OS Kostelík Petra Klauba na čísle nebo mailem : 605 158 017,  klaub@kostelik.cz

Nebo další členy výboru na čísle:

Milan Let: 603 534 665, let@kostelik.cz

Radim Perlín: 605 581 163, perlin@kostelik.cz

 

Ověřil: Milan Let, Radim Perlín

Schválil:           Petr Klaub

Tagy: ,

nahled-raz-osk-1Členská schůze se bude konat v sobotu 1.8. 2009 od 19.00 po skončení kursu pletení pedigem v hasičské zbrojnici u rybníčka.

Program:

 1. zpráva o činnosti
 2. zpráva o hospodaření
 3. volba výboru OS
 4. návrh plánu činnosti na další období
 5. různé, diskuze

Na členskou schůzi jsou srdečně zváni všichni členové OS Kostelík a další zájemci o práci nebo aktivity OS Kostelík. Schůze je přístupná každému.

Tagy: ,

Tak jako každé občanské sdružení i naše sdružení stále zápasí s nedostatkem finančních prostředků. Hledáme všechny možnosti financování naší práce prostřednictvím našich vlastních aktivit, sponzorů, kteří nám laskavě poskytují materiál na naši činnost a také rádi uvítáme jakékoliv finanční dary.

Protože dobré účty dělají dobré přátele, musí být každý finanční dar přesně identifikován. Proto jsme vypracovali tiskopis darovací smlouvy, která bude přiložena ke každému daru – příspěvku, který touto cestou od kohokoliv obdržíme. Darovací smlouva je umístěna v sekci Sdružení Kostelík vlevo.

Tagy: ,

Občanské sdružená má celkem 46 registrovaných členů. Zde je uveden seznam všech členů OS Kostelík

poř. č.

jméno,

 příjmení

Město

1

Karel

Balík

Praha 2

2

Štěpán

Balík

Praha 2

3

Jitka

Balšánová

Nové Strašecí

4

Ivana

Černá

Rakovník

5

Michal

Černý

Rakovník

6

Karel

Eliášek

Praha 5

7

Jan

Fejlek

Karlovy Vary

8

Zdeňka

Fejlková

Karlovy Vary

9

Jaroslava

Hejátková

Slabce

10

Wanda

Hrdinová

Rakovník

11

Libor

Kasl

Hýskov

12

Petr

Klaub

Rakovník

13

Zdeňka

Klaubová

Rakovník

14

Jan

Korf

Nové Strašecí

15

Lenka

Korfová

Nové Strašecí

16

Jaroslav

Kratochvíl

Kladno

17

Věra

Kratochvílová

Kladno

18

Ivo

Krejčí

Praha 4

19

Jiřina

Krejčová

Praha 4

20

Milan

Let

Rakovník

21

Renata

Letová

Rakovník

22

Robert

Marek

Nové Strašecí

23

Jaroslav

Maťátko

Louny

24

Miloš

Okáč

Praha 9  - Letňany

25

Hana

Okáčová

Praha 9  - Letňany

26

Veronika

Okáčová

Praha 9  - Letňany

27

Ctibor

Perlín

Praha 6

28

Radim

Perlín

Praha 2

29

Věra

Perlínová

Praha 6

30

Stanislava

Perlínová

Praha 2

31

Anna

Perlínová

Praha 2

32

Eliška

Perlínová

Praha 2

33

Marta

Svobodová

Praha 1

34

Barbora

Svobodová

Praha 1

35

Růžena

Špilerová

Rakovník

36

Karel

Špiler

Rakovník

37

Vladimír

Tuček

Rakovník

38

Jaromír

Tupý

Rakovník

39

Karel

Valta

Příbram 3

40

Vladimír

Vávra

Praha 5

41

Martina

Vávrová

Praha 5

42

Eva

Veselá

Lubná u Rakovníka

43

Alena

Veselá

Lubná u Rakovníka

44

Robert

Volf

Limerick

45

Petr

Wittlich

Praha 1

46

Jana

Wittlichová

Praha 1

Tagy: ,

Členská schůze se konala dne 2.8. 2008 od 15.00 v budově hasičské zbrojnice v Kostelíku. 

Program:

 1. Schválení programu členské schůze

2.      Práce přípravného výboru

3.      Členské příspěvky

4.      Stanovy

5.      Volba orgánů OS

6.      Program OS na II. pololetí 2008

7.      Různé

 

Na zahájení členské schůze se registrovalo celkem 34 přítomných, kteří zaplatili členský příspěvek do OS Kostelík. Tito přítomní mají hlasovací právo.

Členskou chůzi zahájil a řídil Radim Perlín.

1.      Přítomní členové svalují program členské schůze 

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

2.      Práce přípravného výboru.

Petr Klaub zhodnotil dosavadní práci přípravného výboru a důvody pro vznik OS Kostelík.OS Kostelík si klade za cíl především podílet se na zlepšení životního prostředí v Kostelíku a podílet se na obnově společenského a kulturního života v Kostelíku.

V souladu s pravidly pro vznik OS dosavadní aktivity zajišťoval přípravný výbor ve složení : Petr Klaub, Milan Let a Radim Perlín a ti jsou v souladu se stanovami zakládajícími členy OS.

Přípravný výbor děkuje všem v Kostelíku, kteří se podíleli v minulosti na jednotlivých akcích a jmenovitě děkuje Šárce Štěpánové, která vyrobila razítko a logo OS Kostelík, dále děkuje panu V. Opatrnému, který zajistil prořezání stromů na návsi a v neposlední řadě Karlovi Valtovi za ochotu a chuť snášet naše diskuze nad pivem.

 

3.      Členské příspěvky

Přípravný výbor doporučuje, aby členské příspěvky byly stanoveny takto:

Ekonomicky aktivní osoby:    minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, žena na mateřské dovolené) :                                                                minimálně 50   Kč ročně

Usnesení: 1.1

Členská schůze schvaluje členské přípěvky pro rok 2008 a 2009 ve výši

Ekonomicky aktivní osoby: minimálně 100 Kč ročně

Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující, žena na mateřské dovolené) :                                                                      minimálně 50   Kč ročně

Členská schůze stanovuje splatnost členských příspěvků na kalendářní rok nejpozději do 31.5. kalendářního roku

 

4.      Stanovy

Princip a základní ustanovení stanov vysvětlil Petr Klaub a odpověděl na dotazy a připomínky přítomných. Členská schůze přijala návrh pana  Tupého na změnu ustanovení o opakované členské schůzi v případě toho, že svolaná schůze je neusnášeníschopná.

Usnesení 1.2.

Členská schůze schvaluje stanovy OS Kostelík ve znění upraveném členskou schůzi.

 

5.      Volba orgánů

Přípravný výbor navrhl za předsedu OS Kostelík Petra Klauba. Dále navrhl na funkci pokladníka  OS Kostelík Milana Leta a na člena výboru OS Kostelík Radima Perlína

Usnesení 1.3.

Členská schůze volí za předsedu Petra Klauba,    

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Členská schůze volí za pokladníka Milana Leta,     

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Členská schůze volí za člena výboru Radima Perlína,  

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Přípravný výbor navrhl na revizora pana Karla Balíka

Usnesení 1.4.

Členská schůze volí za revizora pana Karla Balíka

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení: 1.5.

Členská schůze pověřuje předsedu OS Kostelík k zajištění registrace OS Kostelík

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Členská schůze pověřuje předsedu OS Kostelík, aby reprezentoval OS při jednání s městysem Slabce.

                                                                                    PRO 34, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

6. Program na II. pololetí

OS na druhé pololetí roku 2008 připravuje:

·         vyčištění roklí směrem k Modřejovickému potoku a veřejná sbírka železného šrotu – srpen 2008.

·         obnova cesty přes pole směrem k pile,  parcela č. 928 je v majetku Agro Řisuty. OS zahájí jednání o přeměně původní cesty z orné půdy zpět na cestu.

·         příprava a vydání almanachu z výstavy Historie Kostelík. OS připraví z podkladů, které byly prezentovány na výstavě a z dalších materiálů almanach.

Další akce v kapli

OS Kostelík se pokusí získat kapli do trvalého nájmu za předpokladu, že církev převede kapli na městys Slabce. V kapli by bylo možné uspořádat vánoční koncert a dále v létě 2009 uspořádat další výstavu na téma  například na téma „Jak se dříve žilo“

 

7. Různé

Občanské sdružení je otevřeno všem zájemcům, kteří mají zájem podílet na aktivitách OS Kostelík a přispět k rozvoji Kostelíka. Proto chcete-li se zapojit do Občanského sdružení, je možné kontaktovat jakéhokoliv člena výboru vyplnit jednoduchou přihláškou a zaplatit členský poplatek na běžný rok.

 

V případě jakýkoliv podnětů nebo nápadů nebo připomínek prosím kontaktujte předsedu OS Kostelík Petra Klauba na čísle nebo mailem : 605 158 017,

Nebo další členy výboru na čísle:

Milan Let: 603 534 665,

Radim Perlín: 605 581 163,  

Ověřil:             Milan Let, Radim Perlín

Schválil:          Petr Klaub

Tagy: ,