O nás

Trávíme svůj čas v Kostelíku, v malebné vesničce na kopci nad Berounkou. Dlouhou dobu okolo sebe chodíme a občas se potkáváme na návsi. Přitom nás všechny spojuje zájem o historii, tradice i současnost naší vesničky. To všechno si uvědomil Petr Klaub a rozhodl se na začátku léta 2008 uspořádat v místní kapli sv. Máří Magdaleny výstavu o historii Kostelíka. Okolo výstavy se dala dohromady skupina dalších lidí, kteří měli podobné cíle a chuť pomoci a aktivně pracovat ve prospěch Kostelíka. Společně začali připravovat vznik organizace, která by mohla lépe zastupovat společné zájmy, být partnerem pro starostu a další představitele Městyse Slabce a připravit nějaké společné akce v Kostelíku. Postupně vznikl přípravný výbor občanského sdružení Kostelík a na konci července Petr Klaub společně s Radimem Perlínem dům od domu pozvali všechny stálé obyvatele, chalupáře a chataře do hasičské zbrojnice na ustavující schůzi Občanského sdružení Kostelík.   Na schůzi se sešlo více než 50 občanů a společně schválili stanovy a zvolili výbor OS Kostelík a také se domluvili na dalších prioritách práce.

Cílem OS Kostelík je organizovat a podílet se na aktivitách občanů v Kostelíku a společně se všemi občany přispívat ke zlepšení naší krásné vesničky.

Cíle sdružení jsou:      

·         ochrana přírody a krajiny.

·         ochrana životního prostředí.

·         ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

·         ochrana zeleně v obci.

 

Při práci OS Kostelík spolupracujeme se všemi občany, dalšími organizacemi v Kostelíku, starostou a dalšími představiteli Městyse Slabce a každým, kdo má zájem a chuť přiložit v Kostelíku ruku k dílu.

Chcete li nás kontaktovat nebo se zapojit do práce OS Kostelík, v rubrice kontakty na nás najdete e-mailové i telefonní spojení a my budeme rádi za každý nápad a za každou pomoc.

 

 

Petr Klaub, předseda

Milan Let,hospodář

Radim Perlín, člen výboru