Členská schůze (aktualizováno 26.8.)

V sobotu 24.8. 2013 se v Kostelíku konala již VI. členská schůze našeho Občanského sdružení.   Pozvánku na schůzi  i program schůze byl vyvěšen v Kostelíku a členové OS dostali pozvánku mailem. Na jednání se nás sešlo celkem 15 a probrali jsme jednak náš program v minulém období a zhodnotili akce od loňského roku a dále jsme probrali plány na příští rok. Mezi největší akce patří jak již tradiční Skotsko v Kostelíku, které letos přilákalo rekordní návštěvu a také i rekordní pokrytí sponzory, což se mimo jiné projevilo i ve velmi dobrém finančním výsledku celé akce. Druhou velkou akcí roku 2013, která ale začíná vlastně až nyní, je stavba vyhlídky. Podle informací od zhotovitele by stavba vyhlídky měla být ukončena někdy v druhé polovině října.

Společně jsme také naplánovali další akce. Již nyní jsme stanovili termín přípravy kaple na vánoční koncert a slavnostního rozsvícení vánočního stromku. Letos se sejdeme na návsi a v kapli v sobotu 7.12. 2013 a vánoční koncert bude letos v pravděpodobně v pátek 20.12. 2013 podle možností Hradního Dua. Na podzim ještě slavnostně otevřeme vyhlídku nad řekou a také zasadíme na návsi nové stromy místo těch, které uhynuly.

V příštím roce budeme pořádat tradiční akce jako jsou čarodějnice a letní program opět vyvrcholí dalším ročníkem festivalu Skotsko v Kostelíku.

Na jednání jsme přijali usnesení:

Členská schůze OS Kostelík

I. bere na vědomí zprávu o činnosti od poslední členské schůze

II. schvaluje zprávu o hospodaření

III. volí předsedu OS Petra Klauba

hospodáře OS Kostelík Milana Leta

a člena výboru OS Kostelík Radima Perlína

revizorku OS Kostelík Jitku Balšánovou.

 

Podrobnou zprávu o činnosti i zprávu o hospodaření budeme publikovat po vypracování.

Aktualizace 26.8. Tak tady je ta zpráva o činnosti OS Kostelík k pročtení nebo stažení. zápis z členské schůze 2013

IMAG0022 IMAG0025 IMAG0028

Tagy: