Darovací smlouva

Tak jako každé občanské sdružení i naše sdružení stále zápasí s nedostatkem finančních prostředků. Hledáme všechny možnosti financování naší práce prostřednictvím našich vlastních aktivit, sponzorů, kteří nám laskavě poskytují materiál na naši činnost a také rádi uvítáme jakékoliv finanční dary.

Protože dobré účty dělají dobré přátele, musí být každý finanční dar přesně identifikován. Proto jsme vypracovali tiskopis darovací smlouvy, která bude přiložena ke každému daru – příspěvku, který touto cestou od kohokoliv obdržíme. Darovací smlouva je umístěna v sekci Sdružení Kostelík vlevo.

Tagy: ,